Детските градини „Пинокио“ 1 и 2 и „Русалка“ 2, Математическата гимназия и СОУ „Христо Ботев“ ще бъдат обновени с 12 402 900 лева по оперативна програма „Регионално развитие“. Предстои общината да кандидатства с проект за ремонт на петте сгради от образователната инфраструктура, след като общинският съвет одобри предложението на зам.-кмета Димитър Наков на предстоящата сесия. Предвижда се ремонт на детските градини и прилежащите дворни пространства, както и внедряване на мерки за енергийна ефективност. Освен ремонт, в двете училища е планирано и изграждане на спортни площадки, както и озеленяване на дворовете им. Ще бъде осигурена и достъпна среда за хора с увреждания. С решението си общинските съветници ще гарантират, че образователните институции няма да бъдат закривани до пет години.