Днес Google анонсира промени в политиката за публикуване на реклами в AdWords. Според новите правила, рекламирането на краткосрочни кредити повече не се разрешава. Нововъведенията влизат в сила от 13-ти юли 2016 година.

Забранява се рекламирането на бързи и краткосрочни кредити със срок до 60 дни от получаването на сумата. На територията на САЩ не се позволява и публикуването на реклами за кредити с годишна лихва плюс такси и комисионни над 36%.

Google обясни своето решение с желанието да предпази потребителите от "подвеждащи и опасни финансови услуги". Изследванията на интернет-гиганта показват, че твърде често кредитополучателите не могат да върнат тези кредити.

"Нашите изследвания и анализи показват, че кредитите, взети при тези условия, могат да станат причина за получаване на бързи потребителски кредити от непроверени източници. Тези ограничения са наложени за да се избегнат подобни ситуации" - каза директорът по политика на продуктите Дейвид Граф.

"Когато рекламата е добра, тя е интересна за потребителите, полезна за търговските марки, бизнеса и продукцията като цяло. За съжаление, далеч не всяка реклама е такава - някои реклами са вредоносни и служат за мошенически цели" - добави Дейвид Граф.

Тези промени не засягат рекламирането на ипотечните кредити, кредитите за покупка на автомобил, за предприемачество, както и кредитните карти.