Първото тримесечие на 2016 година потвърждава прогнозите на „Фазан“ за общ спад на продажбите, става ясно от междинния отчет на дружеството за периода януари-март. Приходите възлизат на 781 хил. лева. Този резултат е с 6,7% по-висок от последното тримесечие на 2015 година и с 3,4% над бизнес плана, но показва спад от 47% на годишна база или почти наполовина.
Основната причина за спада на поръчките е силно конкурентната среда, като най-важният компонент е външен - невъзможността на „Фазан“ да се конкурира с ниските цени на далекоизточното производство. Случилото се непазарно увеличаване на цената на електроенергията допринася за задълбочаване на отрицателния резултат на предприятието, се казва в доклада на мениджмънта.
Дружеството отчита загуба от 30 хил. лева за първото тримесечие.
През 2016 година се предвижда задълбочаване на тенденцията в спад на продажбите до 40% в сравнение с 2015 година. През второто тримесечие продажбите ще достигнат 613 хил. лева при 1023 хил. лева за същия период на 2015 година. Това вероятно ще доведе до отрицателен финансов резултат на предприятието през настоящата 2016 година. Засега „Фазан“ няма критични задължения и просрочия.
Очаква се измененията в цените на основните материали да следват в известна степен посоката на цените на суровините. Предприятието работи в нестабилна и трудна за прогнозиране международна среда поради рязко поскъпналия обменен курс долар/евро и свързаните с него доставки на суровини и промените при конкурентните производители.
Основните клиенти на „Фазан“ са в Германия, Франция и Великобритания и имат достатъчно добри позиции на пазарите, на които оперират. Основната задача на предприятието е запазването им като такива с качествена стока и коректно отношение към договорените срокове на възложените поръчки.