Прогнозната цена на природния газ за ІІІ-то тримесечие на 2016 г., образувана в съответствие с чл. 17 на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, е 281,08 лв./хм3 (без акциз и ДДС), съобщиха от “Булгаргаз”.

Намалението е с 31,13 лв./хм3 (9,97 %) в сравнение с прилаганата през ІІ-ро тримесечие на 2016 г. цена. Намалението се дължи на очакваните по-ниски доставни цени на природния газ през ІІІ-то тримесечие на 2016 г., както и на по-ниския курс на лева към щатския долар.

Окончателното предложение на “Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване цената на природния газ за ІІІ-то тримесечие на 2016 г. ще бъде внесено в КЕВР на 10.06.2016 г.