14 инвестиционни посредници вече са изразили подкрепата си за тазгодишното издание на инициативата на Българска фондова борса-София и Централен депозитар „Ден за акции“. Инициативата има за цел да подобри инвестиционната култура и увеличи знанието за капиталовите инструменти като форма на инвестиция в страната ни. „Денят за акции“ ще бъде на 8 юни 2016 г.
По време на инициативата всички местни индивидуални инвеститори (физически лица) ще могат да закупят или продадат акции от основен пазар на БФБ-София без такси и комисиони към борсата, депозитаря и участващ в инициативата инвестиционен посредник. Специалната възможност ще важи при до 15 изпълнени поръчки на физическо лице с обем не повече от 2000 лв. на единична изпълнена поръчка.
Всички инвестиционни посредници, които партнират на БФБ-София и Централен депозитар, в „Деня за акции“ няма да таксуват своите клиенти - физически лица, чиито сделки отговарят на посочените условия. 
От инвестиционните посредници, които ще се включат в инициативата, офиси в Русе имат „Елана Трейдинг“ и „Карол“.