Днес е т. нар. ден на свобода от данъци. Това означава, че до днешната дата сме работили изцяло, за да платим налозите си към държавата и вече печелим за себе си, изчисляват от Института за пазарна икономика.Датата е символична като показва кога държавната хазна ще се попълни, ако всичко изработено бъде незабавно изземвано.

През последните години се наблюдава устойчива тенденция датата да идва все по-късно, което означава, че реално изземваното от данъкоплатците нараства. Най-много дни през 2016 г. отиват, за да попълним приходите от ДДС - 35 дни. 

За приходите от акцизи са ни нужни 19 дни. За здравни и социални осигуровките ни трябват 30 дни. Други 8 дни работим, само за да платим държавните и общински такси.