Жилищното строителство изглежда набира скорост, макар темповете на възстановяване да остават още твърде бавни. През първото тримесечие на годината е започнало изграждането на 8 жилищни сгради с 52 апартамента в тях. За сравнение - за цялата 2015 година бяха отчетени 32 сгради със 125 жилища, така че ако това темпо се запази, ще изпълним миналогодишния план още към юни-юли. А започнатите нови жилища през 2015 г. бяха с около 20 на сто над предходната 2014 г., когато стартира строителството на 104 апартамента.
Оптимизъм вдъхва и фактът, че строителството започва още през първото тримесечие, което за бранша обикновено не е натоварено. През януари-март 2015 г. не бе регистриран старт на нито една нова жилищна сграда.
Още по-положителни са данните за издадените разрешителни за строеж. Докато през първото тримесечие на миналата година бяха оформени документите само за 7 къщи, сега предприемачите са заявили намерения за изграждане на 17 сгради с общо 74 жилища в тях.