На 160.6 милиона лева възлизат общите задължения на свързаните с русенската корабостроителница фирми към Корпоративна търговска банка. Това става ясно от доклада на разследващата компания „Аликс Партнърс“, който вече е публично достъпен. Според експертите отпусканите кредити нарастват прогресивно, като значителна част от тях е използвана за несвързани с бизнеса на предприятието цели. Част от средствата в крайна сметка се прехвърлят в швейцарска банка по сметката на „ЕФВ Интернешънъл“ - едно от дружествата на Цветан Василев.
Докладът разкрива изключително сложна плетеница свързани сделки, прехвърляния на акции, активи и кредити. Толкова сложна, че явно и „Аликс Пъртнърс“ не са успели да проследят всичко докрай и затова твърде често използват разтегливата формулировка „изглежда, че...“. Корабостроителницата е била купувана и прехвърляна няколко пъти на цени, които изглеждат завишени спрямо текущата прогнозна стойност на дружеството. Това вероятно е било направено с цел парите да бъдат взети на кредит /изтеглени от банката/, като постъпленията се използват за финансиране на преводи към дружества, свързани с Цветан Василев, или за изплащане на други необслужвани кредити към КТБ, се казва в доклада. 
Общата сума, отпусната за предприятието, възлиза на 143,8 млн. лева. С лихвите за 1,2 млн. лева и непризнати прихващания за 15,6 млн. лева тя набъбва до 160,6 млн. лева. От тях според „Аликс Партнърс“ могат да се възстановят към 48 млн. лева. От 48,9 млн. лева, отпуснати на „Шип Инвест“ през септември 2011 г. за финансиране на придобиването на акциите на „Русенска корабостроителница“ АД, само 11.5 милиона евро директно се използват за закупуване на акции. Остатъкът от парите в крайна сметка е прехвърлен на „ЕФВ Интернешънъл“ по банкова сметка в Швейцария. „Шип Инвест“ изглежда няма някаква оперативна дейност, всичките й приходи и разходи са свързани с финансови дейности (главно дължими лихви).
68,8 млн. лева е получило „Порт Инвест Русе“, което според „Аликс Пъртнърс“ не е имало очевидна търговска или оперативна дейност. Активи на „Русенска корабостроителница“ служат за залог по един от двата отпуснати му от КТБ кредита, въпреки че между тях няма пряка връзка, а и същите активи служат за обезпечение на друг кредит. От този заем 21.5 млн евро (42.1 млн лева) са използвани за погасяване на кредитите на „Глобъл Агро Трейд“ и „Транстрейдинг“.
Останалите 26,3 млн. лева са отпуснати от КТБ на „Русенска корабостроителница Запад“ за закупуване на търговски активи на Корабната. В действителност парите се използват, за да се изплати кредит на „Азпарс“ от „Моана“. 
Връзката на голямата допреди няколко години русенска фирма с КТБ датира от 2009 г. Тогава банката е посредник по сделки с емисия облигации от „Русенска корабостроителница“ от 13 милиона евро, която е изцяло записана от „Афлик България“ - компания, свързана с Цветан Василев.
9,2 милиона евро oт получените от корабостроителницата средства се използват за изплащане на по-ранен кредит с неизплатен баланс от 18.1 милиона лева (9,2 милиона евро) от КТБ. Останалите средства се конвертират в 5,89 милиона долара и се прехвърлят в пълен размер на една компания, наречена „Метакорп“ ЕООД. 
„Русе Индъстри“, тогавашният собственик на корабната компания, е придобит през 2011 г. от клиентите-кредитополучатели „Булит 2007 Акванада“, „EM Стейт“, „Критие“ и „Глобъл Агро Трейд“, като всеки притежава около 20% дялово участие. През 2011 г. „Русе Индъстри“ увеличава емитирания акционерен капитал от 800 на 1400 акции. 600-те нови акции са придобити от „Рема Трейд“, „Шип Инвест“ и „Врачански териториален кадастър“ (по 200 броя всяка). Всяко едно от тези три дружества плаща 20 милиона лева за акциите си с кредити, предоставени от КТБ на „Глобъл Агро Трейд“ и „Акванада“.
Последващ кредит от 25 милиона евро (48,9 милиона лева) се отпуска на „Шип Инвест“ през септември 2011 г. за финансиране на придобиването на акциите на една от емблематичните русенски фирми, тогава държани от „Рема Трейд“ и „Врачански териториален кадастър“. Стойността от 14,3% на „Рема Трейд“ като дялово участие се увеличава до 11.5 милиона евро (22.5 милиона лева). Проследяването на кредита на „Шип Инвест“ показва, че само 11.5 милиона евро директно се използват за закупуване на акции от „Рема Трейд“ и че тази сума и остатъкът от парите от кредита в крайна сметка са прехвърлени на „ЕФВ Интернешънъл“ по банкова сметка в Швейцария. Прехвърлянето на акции изглежда все пак е завършено, като акционерният дял на „Шип Инвест“ се увеличава от 14% на 75% от март 2012.
През ноември 2012 г. КТБ отпуска кредити на обща стойност 33,5 милиона лева на „Азпарс“, която скоро след това става собственик на единствения български речен корабостроител. Купувачът обезпечава кредита със залог на търговското предприятие. „Азпарс“ изглежда са прехвърлили дълга на КТБ и залога на предприятието на „Moaнa“, които през март 2014 погасяват напълно дълга си, включително натрупаните лихви.
През юли 2012 г. „Русе Индъстри“ обявява несъстоятелност. Главният актив на „Корабостроителница Русе“ е прехвърлен заедно с тогава все още неизплатен кредит на „Азпарс“, на нова фирма - „Русенска корабостроителница“, собственост на „Азпарс“. Неизплатеният кредит на „Азпарс“ продължава да бъде обезпечен със залога на търговско предприятие.
Следващ кредит от 28,5 милиона евро е бил предоставен от КТБ на „Русенска корабостроителница Запад“, който изглежда е бил използван за закупуване на предприятието и активите на Корабната. „Русенска корабостроителница Запад“ от своя страна е собственост на „Сана Парк Ризорт Мениджмънт“, „ГИПС Трейд“, „ВИП Пропъртис“ и „Глобъл Роуд Системс“. Проследяването на кредита показва, че парите са били в крайна сметка прехвърлени към „Moaнa“, за да се изплати останалата част от кредита на „Азпарс“ към КТБ през март 2014.
В момента корабостроителницата е в затруднено положение заради сериозната конкуренция, недостатъчно заявки и критичен недостиг на оборотни средства и липса на търговско банково финансиране. За „Русенска корабостроителница Запад“ се знае, че активно търси нови инвеститори за рефинансиране на дейността, изплащане на текущия кредит към КТБ и предоставеното обезпечение, както и финансиране за съживяване на дейността, се казва в доклада на „Аликс Пъртнърс“.