Фирма „Ауто Хит” ООД и Центърът за обучение по транспортна техника към Транспортния факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев” започнаха да провеждат серия от съвместни обучения на студенти и специалисти по автомобилна техника за диагностициране на неизправности в системите за управление на автомобили. За целта се използват над десет автомобила от различни марки с най-разпространените системи за управление, които са предоставени от фирма Auto Total, Румъния.

Автомобилите периодично ще се подменят, като те са специално пригодени за симулиране на различни неизправности. Обучението преминава по програма на Autodistribution International, наречена Eure!Car. След успешното приключване на обучението по диагностициране на системите за управление, за всеки конкретен автомобил, специалистите по автомобилна техника получават поименен сертификат, издаден от централата на Autodistribution International в Белгия. Студентите от магистърска програма Диагностика, обслужване и ремонт на автомобилната техника преминават обучението в дисциплина от редовния учебен план.