Близо 17 млн. души в Германия са имигранти, или един на всеки петима жители. Те са по-бедни, по-необразовани и често безработни, но доволни. Това показва последният доклад на Федералната статистическа служба, изготвен съвместно с още три института, пише изданието Das Handelsblatt, цитирано от "Фокус".

По дефиниция за мигрант се възприема този, който - независимо от неговата националност - е роден в чужбина или имат поне един родител, който идва от държава, различна от ФРГ. Повече от половината от тях са с германско гражданство, една трета са родени в страната.

В доклада с обем от 400 страници се казва, че мигрантите са по-млади, по-рядко предпочитани на пазара на труда, печелят по-малко и са изложени на по-голям риск от бедност. В сферата на образованието са постигнали значителен напредък в последно време, но това се дължи преди всичко на обстоятелството, че в това отношение държавата упражнява силен натиск върху тях.

Документът има за цел да представи факти за настоящата бежанска криза, но и да предложи решения за нея. Така например в текста заляга искането за по-широк достъп до образование, защото колкото по-квалифициран е един човек, толкова по-малко вероятно е той да остане извън пазара на труда. През 2014 г. 65 на сто от мигрантите на възраст между 15 г. и 64 г. са имали работа - единадесет процента по-малко в сравнение с данните за населението без чуждестранни корени.

Хайнрих Алт, бивш председател на Федералната служба по заетостта, призова за незабавно съкращаване на процедурните срокове за предоставяне на убежище от две години на три месеца. "Да се чака до две години - това е чиста мизерия. Това пречи на хората да работят, генериран безсилие, недеклариран труд и дребни престъпления", подчерта експертът.