В момента в „Монтюпе“ - Русе работят 930 човека, като до края на годината броят на заетите в завода за автомобилни части ще надхвърли 1000. Търсим инженери, техници, оператори. Това съобщи Райна Кръпчанска, директор „Човешки ресурси, здраве и безопасност“ във фирмата, преди откриването на конференция по безопасни условия на труд. Като победител в конкурса „За безопасност и здраве при работа“ през 2013 година предприятието посрещна в Русе специалисти от 12 клуба в тази насоченост в страната.
80% от персонала ни е от млади хора, на всички са им правени медицински прегледи, преди да започнат работа, тъй като това е производствено предприятие. Здравни прегледи се правят на всички всяка година, имаме отдел „Здраве и безопасност“. Всички изисквания се спазват стриктно. Правят се анализи, не е установен ръст на определена болест. В компанията няма професионални заболявания, категорична бе Кръпчанска. 
В „Монтюпе“ е въведен международният стандарт по трудова медицина OHSAS 18001, всяка година на предприятието се правят одити. В компанията отчитат текучество, но отричат това да е свързано с условията на труд. „Правим изходящи интервюта, за да да разберем причината за напускане и основната е заминаване на работа в чужбина. „Монтюпе“ не е причинителят на обгазяването или замърсяването на Русе и ще продължим да работим в посока на това цялата общественост да разбере това“, заяви директорът „Човешки ресурси, здраве и безопасност“.