ЕНЕРГО-ПРО Мрежи не приема предявеното твърдение на Комисия за защита на конкуренцията за злоупотреба с господстващо положение. Казусът на „Кайко“ ООД датира от 2008 година, когато дружеството е било собственост на Е.ОН България.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи осъществява своята лицензионна дейност добросъвестно, стриктно спазвайки българското законодателство, което регламентира правилата за присъединяване на потребители към електроразпределителната  мрежа. Компанията се отнася отговорно към всички свои клиенти и търси най-добрите възможни технически решения за присъединяване на техните обекти по начин, съответстващ на нормативните изисквания.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи не е нарушило Закона за защита на конкуренцията. След като експертите на  дружеството се запознаят със съдържанието на предявеното твърдение, ЕНЕРГО-ПРО Мрежи ще представи своите възражения и аргументи пред КЗК в регламентирания срок.