През март 2016 г. средният лихвен процент по потребителските кредити в левове спадна под 10% за пръв път от октомври 2007 г. насам, докато лихвата по жилищните заеми е на исторически рекордно ниско ниво.
 През март сме могли да изтеглим потребителски заем в левове при средна лихва от 9,88%. За сравнение - преди месец левовият кредит с цел потребление беше със средна лихва от 10,32%, а преди година - от 10,51%.
За последно средната лихва по потребителските кредити беше под границата от 10% през октомври 2007 г., когато бе 9,93%. Текущият процент от 9,88% е най-ниският от около 8 години и половина - от септември 2007 г. насам, когато ставката е била 9,50%.
Средният лихвен процент по потребителските кредити, отпуснати в евро, пък се смъква до 6,43% в сравнение с февруарските 6,75% и спрямо 7,87%, колкото беше през март 2015 г.
 При жилищните кредити също има нови исторически ниски рекорди. През март средната лихва по заеми в левове се понижава до 5,15% от 5,36% преди месец и 6,1% преди година. Ставката вече 12 месеца е под границата от 6 на сто. От декември 1994 г. насам, откогато се води тази статистика, средната лихва по този вид заеми никога не е била толкова ниска.
Същото се отнася и за жилищните кредити, отпуснати в евро. През март средната им стойност е вече 5,97%, което е по-малко спрямо отчетените през март 2015 г. 6,37%. В сравнение с февруари има лек ръст, защото тогава ставката беше 5,89%.
 Тенденцията се вижда и от размера на годишния процент на разходите (ГПР), който включва разходите не само за лихви, но и за всички такси и комисиони. За жилищните кредити в левове през февруари ГПР е 5,65%, а в евро - 6,51%. 
За потребителските заеми в левове ГПР намалява до 10,87 на сто. По кредитите в евро общите разходи намаляват до 7,22%.