Днес, 27.04.2016 г., се проведоха Дни на отворените врати в Областна администрация Русе с ученици от МГ „Баба Тонка“ Русе.
Учениците бяха посрещнати в кабинета на г-н Станимир Станчев – заместник областен управител на Област Русе, който ги приветства с добри дошли в администрацията.
В своето обръщение към тях г-н Станчев призова младите хора да бъдат активни и иновативни, да задават въпроси, да бъдат упорити в преследване на мечтите си, защото бъдещето им зависи от самите тях. Станчев каза още: „България има нужда от уверени млади хора, които имат самочувствието, че могат и знаят“. 
Учениците имаха възможност да направят информационна обиколка в администрацията. С тях разговаря и г-н Симеон Иванов – главен секретар, който ги запозна накратко с правомощията си, които са свързани с организиране, контрол и оценка работата на администрацията.
По-късно възпитаниците на Математическата гимназия се запознаха с Функциите и правомощията на Областния управител, които бяха представени от г-жа Пенка Попова – началник отдел „Административен контрол и регионално развитие“.
След това учениците бяха изключително активни и използваха възможността да зададат много въпроси на заместник областния управител. Въпроси бяха свързани с икономическото развитие на Област Русе, с привличането на нови инвестиции, липсата на работни места, качественото образование, ученическите стипендии за успех и тяхното разпределение в различните училища, реализацията на висококвалифицираните млади хора, ролята на гражданското общество във вземането на решения, както и ролята на Областния управител в съблюдаване на държавната политика на регионално ниво. 
В хода на оживената дискусия, г-н Станчев призова учениците да продължават да са толкова активни и тази среща да е първата от поредица срещи, на които да бъдат поставяни въпроси, предложения и идеи.

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ С УЧЕНИЦИ ОТ МГ „БАБА ТОНКА“ РУСЕ

В Дните на отворени врати днес се включиха 24 ученика от МГ „Баба Тонка“.
152 години история са свързани с МГ „Баба Тонка“. Основана в далечната 1864 г. като Девическо училище, от 1970 година е профилирана математическа гимназия със специализирани паралелки по математика, информатика и биология и с интензивно изучаване на английски език. През годините Математическата гимназия в Русе безспорно се е утвърдила като едно от най-авторитетните и престижни учебни заведения в страната.  Доказателство за авторитета на училището са наградите и отличията, извоювани от учениците на национални и международни олимпиади и състезания, както и техните високи постижения в различни сфери на науката, изкуството и спорта. 
По-рано през деня по БНТ2 беше излъчен репортаж с Областния управител на Област Русе – доц. д-р Стефко Бурджиев, и двама ученика от МГ „Баба Тонка“ – Ивона Йорданова и Стилиян Гаджев.
Те разговаряха за инициативата на Областна администрация – Русе „Дни на отворените врати“.