Поставянето на хора с психически увреждания и интелектуални затруднения под пълно запрещение, което все още се практикува в България, ги лишава от граждански права и е един вид гражданска смърт. Това заяви зам.-министърът на правосъдието Вергиния Мичева-Русева в Шумен, която участва в тематична кръгла маса.
Форумът се организира от депутата от ГЕРБ Ралица Тодорова във връзка с предстоящата промяна и внасяне в парламента на проекта за Закон за физическите лица и мерките за подкрепа. Той трябва да бъде внесен за разглеждане в пленарна зала най-късно през месец юни, каза зам.-министър мичева-Русева.
България още през 2012 г. е ратифицирала Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, а тя изисква равнопоставеност на всички хора пред закона, независимо дали имат увреждания. Заради несъответствието на българското с европейското законодателство България е осъдена по две дела, очаква се и трето осъдително решение, именно заради режима на запрещението, който се отрича от Европейския съд по правата на човека, каза зам.-министър Мичева-Русева.
Затова работна група вече е подготвила закона, той е съгласуван и в момента вървят последни обсъждания. “Запрещението не е начина, трябва да се създадат мерки за подкрепа на всяко лице. Идеята е, че всяко лице е различно и има нужда от различна подкрепа. Ако не може да сключи сделка, то трябва да бъде подкрепено за сключване на конкретната сделка, а не да го ливашаваме от права изобщо. Ако има нужда да завещае или отдаде имот под наем, подпомагеме го само за това”, уточни Ресева. Според новия закон съдът става по-ангажиран и на всеки 2 г. ще изисква доклад, за да проверява какво е състоянието на човека с психическо заболяване.
Новият закон урежда и режима на хората в кома. Ще им бъде назначаван представител от съда и съвместно с него ще се взема решение какво е нужно да се извършва – дали да се продаде имущество, за да се осигури лечение или издръжка на децата на болния. Като излезе от кома, гражданският му статус се възстановява веднага.
Магистрати, социални работници, омбудсмана на Шумен взеха участие в дискусията. Според народния представител Ралица Тодорова законът ще въведе нов подход и ще замени режимите на поставяне под запрещение с адекватни мерки за подкрепа и защита.