Повишения на речните нива ще се наблюдават днес и утре, съобщиха от МОСВ, позовавайки се на информация от НИМХ-БАН. 

Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около праговете за високи и средни води.

В Дунавския басейн днес и утре, вследствие на прогнозирани валежи, са възможни незначителни повишения на нивата на наблюдаваните реки в целия басейн. По-значителни повишения са възможни във водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра. 

В Черноморския басейн днес, в резултат на прогнозирани валежи, са възможни краткотрайни повишения на речните нива, по-значителни - в южночерноморските реки.

В Източнобеломорския басейн днес и утре, вследствие на прогнозирани валежи, са възможни повишения на водните нива във водосборите на реките от басейна. По-значителни се очакват да бъдат в горното течение на р. Марица и притоците й, както и в средното течение на р. Тунджа.

В Западнобеломорския басейн днес, в резултат на прогнозирани валежи, са възможни повишения на водните нива на реките от басейна. По-значителни повишения са възможни в средното течение на р. Струма и горното течение на р. Места.