Служители на Комисията за защита на конкуренцията осъществяват внезапна проверка на място в "ОМВ България" ООД.

Действията на КЗК са част от производството за картел, образувано след секторния анализ на пазара на горива, съобщиха от комисията. При проверката КЗК има право да изземе всякакви писмени, както и други веществени доказателства, а също така и средства за предаване на информация.