Фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване носят около 2,2% годишно за периода от 31 март 2014 г. до 31 март 2016 г. Това показват актуалните данни на Комисията за финансов надзор (КФН).
Универсалните пенсионни фондове (УПФ), в които задължително се осигуряват работещите в най-масовата трета категория труд, постигат средна претеглена доходност от 2,23% на годишна база.
Професионалните пенсионни фондове, в които се осигуряват работещите в първа и втора категория труд, изпращат двугодишния отчете период със средна претеглена възвръщаемост от 2,26 на сто.
Сред УПФ-тата и ППФ-тата тези на „Алианц България“ регистрират най-ниска доходност за последния двугодишен период, докато с най-висока са тези на „ЦКБ-Сила“.
 Доброволните фондове, в които българите спестяват по желание, отчитат 2,58% доходност за периода от 31 март 2014 г. до 31 март 2016 г. При тях най-висока възвръщаемост носи доброволният фонд на ПОК „Доверие“, а най-ниска - този на ПОД „Алианц България“.