Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) извършва внезапни проверки в големи вериги бензиностанции. Проверяващите са влезли в „Еко България“ и „Шел България“.

В момента служители на комисията осъществяват внезапна проверка на място в „Еко България“ ЕАД и в "Шел България" ЕАД.

Действията на КЗК са част от производството за картел, образувано след секторния анализ на пазара на горива.

При проверките КЗК има право да изземе всякакви писмени, както и други веществени доказателства, а също така и средства за предаване на информация.