Девет важни мерки, които да ограничат и намалят отрицателното въздействие върху здравето на хората и околната среда, трябва да бъдат изпълнени до 30 юни на територията на бившия Комбинат за тежко машиностроене. Това стана ясно на вчерашната среща между областния управител Стефко Бурджиев, представители на държавните институции, операторите на площадката, както и представители на екосдружението „Дунавски регион“. Бизнесът има пълната подкрепа да провежда своята дейност, осигурявайки заетост на голям брой хора. Условието е да се работи с грижа и внимание към наетите лица и жителите на гранични на КТМ райони.
Предстои да бъде изпратено напомнително писмо на кмета Пламен Стоилов за изготвянето на общ авариен план на обособената територия на бившия КТМ. Ще бъде отправена и препоръка за сформирането на междуведомствена работна група за изработването на плана чрез методическата подкрепа на директора на пожарната. Следващата работна среща за разглеждането на цялостното изпълнение на коментираните мерки ще е на 6 юли.