Кметът Пламен Стоилов издаде заповеди за принудителното премахване на два излезли от употреба автомобила, които са паркирани или изоставени върху общинска площ. Заповедите са вследствие на извършени проверки от комисия, но поради неизпълнение на дадените предписания, трошките ще бъдат транспортирани до центъра за разкомплектоване. Общината има сключен договор с „Българска рециклираща компания“ за оползотворяването им.
Единият изоставен автомобил е бял „Трабант“ пред блок „Сопот“ на ул. „Сан Стефано“ 6, а другият е превърнат в кемпер бяло-оранжев „Жук“ зад бл. „Българска роза“ на ул. „Генерал Скобелев“. При извършена проверка през октомври миналата година на автомобилите са залепени стикери-предписание за преместването им, но при повторна проверка през февруари комисията е установила, че трошките не са преместени в установения за това тримесечен срок. Заради липсата на регистрационни номера и на двата автомобила е невъзможно да се установят собствениците. Затова се налага старите возила да бъдат разчистени принудително, като контролът по изпълнението на заповедите е възложен на зам.-кмета Наталия Кръстева.