69 тона бял боб със завишено количество пестицид малатион са спрени от Българската агенция по безопасност на храните.

Продукцията е била установена в склад за търговия на едро в Девня. Белият боб е с произход Етиопия, доставен от Румъния и е бил предназначен за реализация на българския пазар.

Няма данни опасната продукция да е стигнала до търговската мрежа.

През изминалата седмица са извършени общо 2532 проверки по официален контрол в обекти от търговска мрежа и обществено хранене на територията на цялата страна.

Нарушенията, които най-често инспекторите констатират са предлагане на храни с изтекъл срок на годност, без здравна и идентификационна маркировка и несъответствия по сградов фонд и технологично оборудване в обектите.

Бракувани са над 120 килограма негодни за консумация храни, а един обект е с временно преустановена дейност.