Неефективното публично управление, правната система, липсата на политическа и социална стабилност, непрозрачността на обществените поръчки, отсъствието на реформи в образованието, корупцията и престъпността и ниската квалификация на работната ръка – всички тези фактори пречат на работата на чуждестранния бизнес в страната.

Това сочат резултатите от анкетата „Бизнес средата в България“, проведена сред членовете на Германско-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК). В нея се сравняват обобщените резултати на 16-те германски външнотърговски камари в Централна и Източна Европа (ЦИЕ).

Сред основните предимства на страната ни за бизнеса са данъчната тежест и система, членството в ЕС и цената на работната ръка, коментира главният управител на ГБИТК Митко Василев.

Проучването е правено от 1 до 28 февруари тази година.

В сравнителен план с останалите 16 страни от ЦИЕ, участвали в проучването, България получава под средната оценка за работата на публичната администрация, като нито един респондент не е заявил, че е много доволен от нея.

По показателя „правна сигурност“ страната е на предпредпоследно място спрямо държавите от ЦЕИ.

На предпоследно място сме по отношение на борбата с корупцията и престъпността, а по прозрачност на обществените поръчки сме на последно място. По отношение на политическата и социалната стабилност страната ни се намира под средното равнище, като по думите на Василев ситуацията вече не е толкова нестабилна, както преди две години.

В класацията сред шестнайсетте България е на първо място по цената на работната ръка – тя е най-евтина.

В националната анкета сред членовете на камарата преобладава сдържан оптимизъм на компаниите за разкриване на нови работни места през тази година, като половината от анкетираните не са склонни да инвестират допълнително през 2016 г.

Василев цитира последни данни на германското министерство на икономиката, според които двустранната търговия за 2015 г. се е увеличила с 6,5 на сто спрямо предходната година и има нов рекорд – 6,3 млрд. евро. За 2015 г. по данни на БНБ германските инвестиции у нас са „на плюс“ –175 млн. евро, при минусови стойности – 275 млн. евро през 2014 г.