Толкова много цените ума, че той е единственото нещо, което не искате да ви бъде отнето. Знаете, че сте способни да се справите и поставите под контрол редица врагове и факторите, но с един развоят на битката е ясен. Не можем да преборим остаряването, независимо колко напреднала е медицината.

Има обаче начини, с които можем да направим битката да се развива по-дълго в наша полза поне и запазим когнитивните си способности до края. Според изследователи няколко стратегии действат безупречно.

1. Спортувайте. Тривиално, но вярно. Изследване през 2007 г. доказва, че упражненията подпомагат образуването на нови невронни връзки, точно в тази част на мозъка, която е свързана с влошаването на паметта с възрастта.

2. Играйте с ума. Не ви се вярва до каква степен използването на ума е от значение за правилното функциониране на мозъка, но статистиката многократно показва, че колкото по-висококвалифициран е даден човек, разбирай учил е повече, толкова по-добри са неговите когнитивни умения. Според учените обаче това не се дължи на някаква придобита материална особеност, а по-скоро на факта, че образованият човек успява да намери решение как да се справя с поставените задачи, заобикаляйки даден когнитивен проблем. Всъщност, тук е без значение дали и на колко студентски банки сте седяли, нито броя и вида на дипломите, които сте получили – от значение е да създадете постоянни навици, които да ви помогнат да стимулирате мозъчната дейност като четене, посещаване на различни курсове, а защо не овладяване на музикален инструмент... Повярвайте годините нямат значение, за да се научи нещо ново!

3. И най-важното – винаги трябва да вярвате, че имате контрол над действията си! От резултатите на мащабно национално американско проучване на хора в средна възраст се установява, че тези от тях, които смятат, че контролират когнитивните си способности и физическо здраве, се радват на по-добра памет и интелект. И обратното, когато хората смятат, че състоянието им е извън контрол, са тревожни и се поддават на стрес. Подобни психични състояния реално пречат на намирането на алтернативни пътища за компенсиране на менталния и физически упадък.