Обучение как да се работи с деца билингви проведе екипът на проекта "LAD - български език за превенция на отпадането от училище" по програма "Еразъм +". В него взеха участие представители на университетите в Хайделберг, Велико Търново и Русе, колежа "Константин Братеску" в Румъния, център "Амалипе" и русенските основни училища "Ангел Кънчев" и "Алеко Константинов" и детска градина "Червената шапчица". Срещата беше организирана от международно дружество "Елиас Канети" в Русе. Участниците обсъдиха методиките за преподаване на български език на деца билингви и конкретни ситуации в практиката.