Компанията за управление на земя „Агрион“ обяви, че тази година ще отдава атрактивни парцели земеделска земя в цялата страна за стопанската 2016/2017 г. чрез търгове с тайно наддаване. Документи се подават в офисите й в цялата страна до 28 април 2016 г. Така се гарантира пазарен принцип при определяне на рентите.
Информация за условията за провеждане на търговете  и за конкретните земеделски масиви, се предоставя безплатно в офисите на „Агрион“.  Тя стана първата в своя бранш, която въвежда подобен пазарен механизъм за отдаване на земята. Търговете се наложиха като водеща търговска практика, отразяваща най-коректно пазарните реалности.
„Организирали сме така процедурата, че тя да е максимално улеснена и да гарантира равно начало, честни и прозрачни условия. Никой няма да се ползва с преимущество в рамките на търга, а ще зависи от офертата, която предложи кандидатът. Така всеки, който има интерес да се занимава със земеделие, ще може да се включи“, коментират от българското дружество. За всеки от парцелите ще се търсят по няколко оферти. 
Рентите варират в доста широк диапазон в различните райони на страната. Те се определят от няколко фактора - качеството на земята, мястото и големината  на парцелите, както и реализираната продукция и изкупните цени. Отживяла практика е рентите да се изплащат с произведената продукция. Стопаните обикновено търсят окрупнени парцели, тъй като разпокъсаните малки имоти оскъпяват тяхната обработка. С търговете се дава шанс и на по-дребните арендатори, на младите фермери, на всички, които искат да разширят стопанствата си или да влязат в нови землища. Информация за условията за провеждане на търговете  и за конкретните земеделски масиви, се предоставя безплатно в офисите на „Агрион“.  
Експертите отправят и съвет към по-малките собственици на земя, които са решили да сменят арендатора, който им стопанисва имотите - да четат внимателно какво е заложено в договорите им и да проследят всички клаузи, изписани с дребни букви. За да не се окаже, че например догодина няма да получат никаква рента, ако реколтата на дадения арендатор се е оказала лоша, той е фалирал или в споразумението със собственика е предвидил с дребен шрифт минимална или нулева ставка за плащане при известни обстоятелства. За да спестят подобни рискове, е добре да се обръщат към експерти в сектора, които могат да защитят интереса им. Консултациите в офисите на „Агрион“ са безплатни.