Русенска област е в криза за джипита, а тенденцията е катастрофална. Броят на общопрактикуващите лекари е намалял с близо 30% от старта на тази форма на доболнична помощ през 2000 година, а ситуацията най-добре се илюстрира от един тъжен куриоз - най-младият личен лекар, който е бил сред първите, подписали договорите си със Здравната каса, днес продължава да е най-младият сред джипитата.

А новозавършващите медици масово не желаят да подписват договори с касата и да работят в лекарски практики.
В началото на реформата през 2000 година джипитата са били 144, а сега са 105, съобщи директорът на РЗОК Калоян Копчев.
До момента са подадени 41 заявления от семейните лекари за продължаване на договорите им с касата. Очаква се до края на месеца и останалите 64 да подпишат анексите си. При тази кампания двама от досегашните лични лекари отпадат от списъка в Русе, защото отиват да работят в Германия.
Друга неприятна тенденция е застаряването на личните лекари. Част от тях вече вървят към пенсиониране, а за местата им няма кандидати. Така скоро много населени места в региона могат да останат без здравни грижи.
Вчера РЗОК е подписала договори с всичките 69 аптеки, като една от тях е нова. При специалистите има 5 нови изпълнители на медицинска помощ, така че броят им се вдига на 122. 70 молби за подписване на анексите към НРД вече са подадени в касата, очаква се до края на месеца и другите 52 лекари да подадат заявления. Лабораториите продължават работата си със здравната каса и през тази година. Същото се отнася и за Центъра за психично здраве, който е подписал контракт за диспансерно наблюдение на пациентите си.
Очаква се скоро и болниците в региона да подадат молби за продължаване на договорите си с касата. С тях обаче ще се обсъди бъдещата здравна карта за областта и ще се прецени с коя болница и за колко клинични пътеки да бъде сключен договор, обясни Копчев.
Анекси ще подпишат и всичките 139 стоматолози, като трима от тях са нови.