Наложената от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ глоба от 1000 лева на леярна за черни метали бе потвърдена от състав на Русенския районен съд. До обжалването й се стигна, след като наказаното дружество не се съгласи със санкцията и заяви, че не е извършило подобно нарушение.

Пред съда бе оспорена и втора парична санкция - за солените 10 000 лева, тъй като същото дружество пропуснало своевременно да уведоми, че е монтирало още 3 пещи за леене на черни метали. Този акт обаче бе намален на половина и според районните магистрати справедливата глоба е 5000 лева.

Първата санкция на екоинспекцията бе наложена заради това, че леярната на бул.”Тутракан” не е направила собствени периодични измервания на концентрацията на вредни вещества в отпадъчните си газове за периода 2013-2014 година. Нарушението било констатирано при проверка на 20 октомври 2015 година. Впрочем това бе периодът на засилени екоинспекции след безумното обгазяване на града на 14 срещу 15 септември.

Случаят не е маловажен, тъй като наказаното дружество не е извършило собствени периодични измервания за срок много по-дълъг от максимално допустимия в закона - надхвърлен е с близо една година. Нещо повече, в настоящия исторически момент замърсяването на въздуха на Русе е честа, безотговорна и разрушителна за природата практика на множество предприятия на територията на града, поради което държавните органи, сред които и съда, следва да отговорят на това явление с цялата тежест на закона, с което да предотвратят замърсяването на природата и така да опазят здравето на хората, посочи в мотивите си съдебният състав. С тази обосновка наложената санкция от 1000 лева бе потвърдена.

Вторият, по-солен акт за 10 000 лева, дошъл след проверка на 9 октомври, когато вместо една контрольорите се натъкнали на четири леярни.

Решенията могат да се обжалват пред още една инстанция.