Информационен център по качество откриха вчера в Русенски университет „Ангел Кънчев“. 
На разположение на всички членове на Младежкия клуб по качество към Русенския университет и Сдружение „Клуб 9000“ ще бъдат над 350 източника на електронен и хартиен носител, както и заседателна зала с 10 места, оборудвана със съвременна презентационна техника.
След откриването се проведе и семинар във връзка с новостите в стандартизацията на системи за управление. Той бе последван от организационна сбирка на Регионалната организация в Русе на „Клуб 9000“ и на младежката секция в Русенския университет към нея. На срещата бяха избрани делегати за Общото събрание на Сдружение „Клуб 9000“, което ще се проведе идната седмица.