От началото на месец януари отново заработи Младежки информационно-консултантски център в общинския Младежки дом. Екип от специалисти, консултанти и обучители ще дават информация и консултации на млади хора от Русе и от цялата област по различни теми. Сред тях са свободното време, продължаване на образованието, социална и професионална ориентация, активно европейско гражданство, както и специфични младежки проблеми, свързани с психичното и емоционално здраве и самочувствие. Центърът работи по проект на сдружение „Вдъхновение“ и се финансира от Министерството на младежта и спорта в партньорство с Младежкия дом, община Русе и областната администрация.