Мудна работа на администрация, която не спазва определените от самата нея срокове, поставя овощари в ситуация да не могат да реализират инвестиционни проекти по мярка 4.1 на Програмата за развитие на селските райони. Фермери с одобрени проекти са притиснати от банки, доставчици и агротехнически срокове от една страна и от неспазените и забавени срокове по придвижване на проектите им от страна на държавната администрация.
В писмо до Министерството на земеделието и храните две браншови организации - Съюзът на Дунавските овощари и Добруджанският овощарски съюз, настояват пред министър Десислава Танева и ресорния заместник министър Васил Грудев за адекватна и своевременна реакция на за справяне със ситуацията, както и сроковете да се спазват не само от бенефициентите, но и от чиновниците в администрацията.
Всички одобрени проекти са редуцирани в ценово отношение и налагат предоговаряне и анексиране с ДФ „Земеделие“ с оглед възможностите за финансиране и финализиране на инвестициите. Тези анекси обаче се бавят вече три месеца и по наша информация работата по тях изобщо не е започнала, обясни председателят на Съюза на Дунавските овощари Николай Колев. Според него поне 20 проекта на членове на браншовата организация са стопирани заради мудната администрация.
Освен че изпускат агротехнически срокове за пролетната кампания на полето, за земеделците се оказва невъзможно и очертаването по ИСАК на площите, предвидени за създаване с насаждения за стопанската 2015/2016 г.