Насроченото за днес дело срещу кмета на Карлово, Емил Кабаиванов, в Карловския районен съд бе отложено за 1 юни поради отсъствие по болест на съдебен заседател.

Кабаиванов е обвинен затова, че в периода от 24.04.2013 г. до 30.04.2014 г. в Карлово при условията на продължавано престъпление в качеството си на длъжностно лице – кмет на Общината е присвоил чужди пари в големи размери – общо 26 984 лв., собственост на Община Карлово, получени от нея по сключен между МОСВ и Община Карлово договор за безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕО, връчени му в това му качество и поверени му да ги пази и управлява, като присвоените средства са предоставени на българската държава от ЕС.