На 530 хил. лева възлизат приходите от нощувки, които са получили хотелите и другите места за настаняване в Русенско през февруари, показват данните на националната статистика. Броят на отседналите в областта туристи се е увеличил значително в сравнение със същия месец на миналата година - с около 800 човека или с 16% повече. Средният им престой обаче е бил по-дълъг, поради което броят на реализираните нощувки нараства с 22 сто. Ръстът е още по-голям за чуждестранните граждани - с почти 30%.
И през февруари най-предпочитани са били местата за настаняване с 1-2 звезди. През втория месец на годината в такива средства за подслон са реализирани 5058 нощувки или почти половината. Най-реномираните 4-звезни хотели са привлекли 1737 туристи, които са реализирали 2574 нощувки. Поради по-високите цени обаче четиризвездните хотели получават лъвския пай от приходите - над 192 хил. лева срещу 184 хил. лева в най-ниската категория. 
В хотелите с 3 звезди, от които през януари в областта са работили 9, са пренощували най-малко лица - 1639, които са донесли приходи от 154 хил. лева.
Регистрираните през февруари туристи са общо 5843, като от тях 1389 са чужденци. Спрямо същия месец на 2015 г. е регистрирано увеличение на нощувките, най-вече на тези от чужденци. Поради това общите приходи на хотелите се увеличават с 28 на сто.