Над 8 кубика питейна вода се изливат всеки ден в земята от всеки километър ВиК мрежа в Русенско. Това става ясно от данните към одобрения от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ бизнес план на ВиК-Русе за настоящата година. При общо над 2600 км тръби загубите възлизат на 21 177 куб.м дневно или общо над 7,7 млн. кубика всяка година. 
Около 42% от доставяната вода се губи, показват данните на ВиК-Русе. Статистиката от последните години показва, че особен прогрес в това отношение няма въпреки значителните инвестиции от порядъка на 4-5 млн. лева годишно. През 2014 г. загубите са били 42,11%, през 2015 г. - 41,69%. Прогнозата за тази година е за 42%. 
Въпреки това по показателя „относителни загуби“ ВиК-Русе е доста по-добре от повечето дружества в страната. Според последните данни на КЕВР от 2014 г. големите ВиК оператори губят средно 58,59% от добитата вода, а от километър мрежа изтичат 26,73 куб.м всеки ден - три пъти повече отколкото в Русенско. По-добри са и показателите на ВиК-Русе по отношение на общото ниво на авариите - 0,537 аварии на километър мрежа при средно 0,885.
При все това количествата са стряскащи - на всяко домакинство от Русенско се падат над 80 кубика потънали в земята.
Нерадостен факт, който се отразява в сметките ни за вода, е че заради спецификата на добива и транспортирането на ВиК-Русе се налага да харчи почти два пъти повече ток от средното за страната, за да ни доставя вода. Разходът тук е 0,996 кВтч/куб.м, докато средното число за големите дружества е 0,488 кВтч/куб.м (за 2014 г.). За 2016 г. се прогнозира увеличаване на специфичния разход спрямо 2014 г., но намаление спрямо 2015 г. до 0,999 кВтч/куб.м.
За основни ремонти и реконструкции ВиК-Русе харчи около 2 млн. лева годишно, 2/3 от които отиват за водопроводните мрежи, става ясно от инвестиционната програма на дружеството. Те явно се оказват недостатъчни за намаляване на течовете. А гореспоменатите над 7,7 млн. кубика не са всичко, което потъва в земята, тъй като от тази статистика липсват канализационните води. Ако загубите по тръбите за мръсна вода са от същия порядък, в почвата се изливат още поне 4,2 млн. литра.