Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Русе

Вторник, 12.04.2016 г.:

На 12.04.2016 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Русе: ТП ГУСВ, Прох. будка ГУСВ, Пом. ст. Г. Генов ВиК, Захранване към П/С Заводски строежи.

На 12.04.2016 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Мартен: ТП 3 Мартен, ТП 8 Мартен, ТП 9 Мартен, ТП 6 Мартен, ТП 14 Мартен, МТП Градина Мартен, ТП Родопа Мартен, ТП ТКЗС Мартен. Блокове: Бл. 1, Бл. 2, Бл. 3, Бл. 4, Бл. 5; Улици: "Разсадник", "Александър Стамболийски", "Бачо Киро", "Бузлуджа", "България", "Георги Бенковски", "Георги Сава Раковски", "Захари Стоянов", "Иван Вазов", "Ильо Войвода& quot;, "Калето", "Лозен Планина", "Никола Й.Вапцаров", "Отец Паисий", "Панайот Хитов", "Пирин", "Рила", "Стефан Караджа", "Странджа Планина", "Страхил Войвода", "Чавдар Войвода", "Черно Море", "Ясна Поляна".

На 12.04.2016 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Сандрово: ТП 2 Сандрово, ТП 8 Сандрово, МТП СП МАТ Сандрово, МТП Дун. кът Сандрово, ТП Пом. стопанство СКТМ Сандрово, ТП 3 Сандрово, ТП 1 Сандрово, ТП 7 Сандрово, ТП 4 Сандрово, ТП 5 Сандрово, МТП 6 Сандрово, БКТП 9 Сандрово, ТП ТКЗС Сандрово; Улици: "Жив. ферма", м-ст "Люцерн", "Първи Подем", "Стоп двор", "Ал. Стамболийски", "Ангел Кънчев", "Балкан", &quo t;Бачо Киро", "Бузлуджа ТП Дун. кът", "В. Левски", "Вапцаров", "Васил Петлешков", "Вили на р. Дунав", "Витоша", "Г. Бенковски", "Г. С. Раковски", "Гагарин", "Д. Благоев", "Добруджа", "Дунав", "Дунавски кът", "Захари Стоянов", "Иван Вазов", "Йовков", "Любен Каравелов", "Марица", Местност "Лозята", "Никола Й. Вапцаров", "Опълченска", "П. Волов", "П. Хитов", "Петлешков", "Пирин", "Р. долина", "Радецки", "Райко Даскалов", "Рак овски", "Рила", "Родопи"," Сергей Румянцев", "Славейков", "Средна Гора", "Ст. Караджа", "Странджа", "Тракия", "Трапезица", "Трети Март", "Х. Димитър", "Хан Аспарух", "Хан Крум", "Хр. Ботев", "Х. Шишман", "Царевец", "Шести септември", "Шипка", "Юрий Гагарин", "Яворов", "Ясна Поляна".

На 12.04.2016 от 08:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Щръклево: БКТП Приста Солар, БКТП Ник Енерджи, ТП Стопански двор, МТП Криста, МТП Пегас, КТП Глобул, ТКЗС Т5 Щръклево, КТП Фуражен цех, КТп Глобул Долапите, ТКЗС Т5 Щръклево, ТКЗС Т2 Щръклево, Т1 Щръклево, Т2 Щръклево, МТТ БТК Щръклево, Т11, Т3 Военен, Т2 Мелница, МТП Вичеви, Т4 ТКЗС Щръклево, Т6 Щръклево, Т10 Щръклево, Т3 Щръклево, Т7 Щръклево, Т4 Щръклево, Т5 Щръклево, Т7 Щръклево, Т9 Щръклево, ТКЗС Т3 Овцеферма, МТП Обретенка, Т8 Щръклево, ВП Т1 Щръклево, ВП Т2 Щръклево, ВП Т3 Щръклево, ВП Т4 Щръклево.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 08:30 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Щръклево.

На 12.04.2016 от 08:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Нисово: МТП Райнов, Т1 Нисово, Т2 Нисово, Т3 Нисово, Т4 Нисово, ТКЗС Нисово, МТП Батаклията, МТТ Природолюбители.

На 12.04.2016 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Борово: ТП-11 и ТП-15; с. Баниска; с. Помен; с. Могилино.

На 12.04.2016 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Копривец.

На 12.04.2016 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Дряновец.

На 12.04.2016 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Русе: ЕТ „Вауч клима” /хладилен сервиз/ ул. Бузлуджа № 2, ЕТ „Митекс - Митко Митев” ул. Бузлуджа № 24; „Дунав такси” Стефан Цанев ул. Манастирище № 1;„ Алемит” ООД бул. Цар Освободител № 127; ЕТ „Гръм” бул. Цар Освободител № 131; „Касандра Комерс” ЕООД /барче/ бул. Цар Освободител № 135; ЕТ „Вира” /м- н за детски стоки/ бул. Цар Освободител № 1 35, вх. А; ЕТ „Искра-98” ООД /автотранспорт/ бул. Цар Освободител № 155; „Братя Пасеви” бул. Цар Освободител № 137; „Кондор Авто” ООД бул. Цар Освободител № 137; ЕТ „Чулев” /цех за мет. изделия/ бул. Цар Освободител № 173 а; ЕТ „Елзим” /м-н за пакет. стоки/ бул. Цар Освободител № 173 б; Промишлени стоки ЕООД ул. Стара планина № 14; Автосервиз на Добрин ул. Кърджали № 12; Производство и монтаж на ал. дограма ул. Чая № 9 а; ЕТ „Стефан Димитров” ООД /произв. на сокове/ ул. Бузлуджа №16; „Модел-ММ” ЕООД /реклама, макети/ бул. Родина №7в; „Русе-Табак” ЕООД /пак. стоки/ бул. Цар Освободител № 151; „Клаас" ООД /м-н за газови уредби/ бул. Цар Освободител № 135; „Кидикови” ООД /м-н за паркет/ бул. Цар Освободител № 135; Земеделски колеж /аула 15, 16, 17, 18/ бул. Цар Освободител № 135; ЕТ „Ваня Керчева” /барче в двора на земеделски колеж/; „Христов и Момчилов” – ЕООД (автосервиз) ул. Осоговска планина „Дионис-Елена” ООД (лаборатория за вина) бул. Цар Освободител № 137 вх. В; Трафопостове: Чая; Бузлуджа; Стара планина; Екология; Мелницата ул. Стара планина 2, 4; ул. Бенковски 2; бул. Цар Освободител № 135, ул. Бенковски 13.

На 12.04.2016 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Русе: Механа „Русе” ул. Цариград №14 ;Бар „Атлантически клуб” ул. Борисова №63; Заложна къща ул. Борисова №63; Църква на адвентистите ул. Борисова №74; Фризьорски салон ул. Борисова №69; ДЗЗД ул. Борисова №73; Офис „Приста ойл” ул. Борисова №73; Фурна ул. Давид №21; Фитнес зала ул. Борисова №72 ДЗД „ Виктория” бл. Яворов вх А; ЕТ „Диана Георгиева” бл. Я воров вх. Б; Автомивка „Усмивка” ул. Цар Освободител №150; Бензиностанция „Гаптрейд” ул. Цар Освободител №157; Мебелна къща бл. Варна; ЕТ „М13 М” ул. Цар Освободител №152; Център за красота „МИГ” ул. Цар Освободител №152; Магазин „Калчев” бл. Кракра; ЕТ „51” ул. Цар Освободител №154; Бар „Джумбо” /Виенска сладкарница/; Хотел „Европа” ул. Цар Освободител №156; Магазин „Бимколор”; Автогара „Юг”; Кралска закуска /автогара/; Кафе „Верона” /автогара/; Земеделски колеж; Детска ясла ул. Муткурова; Храм „Свети Георги”; ЕТ „Валя Станева” бл. Дебелянов вх В; ЕТ „Вики-ООД” ул. Цариград №27; Форнети ул. Борисова №73; „Оптимал-кредит” ул. Борисова №69; Дентална лаборатория ул. Борисова №69; Дентал естетик ул. Борисова №69;ТВI-кредит ул. Борисова №69; Фирма „Диоген” ул. Борисова №63; Бар „Чинцано” ул. Борисова №63; Либър ул. Борисова №69; Тамкомер-Еко ул. Борисова №73; Интер Браво ул. Борисова №74; ЕТ „Д. Димитров-94” ул. Борисова №72; Фирма „Голд” ул. Борисова №63; „Блажев” ул. Борисова №99; Д-р Кинова ул. Борисова №65; Сибанк ул. Борисова №65; „Инвест ООД” ул. Борисова №69; Блокове: Пушкин; Яворов А, Б; Дебелянов В, Г; Йовков А, Б; Некрасов; ул. Борисова №72, 74, 67, 69, 71, 73, 65, 63 А, Б, В, Г; ул. Свети Георги №20а, 20; ул. Климент Охридски № 13, 15; ул. Цар Освободител № 152; ул. 6-ти IX №47 и 52; ул. Мария Луиза №26; Трафопостове: Борисова; Дъга; Пушкин; Некрасов; Кракра.

В периода 11.04.2016 - 19.04.2016 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Русе - ж.к. Дружба 3, бл. 10; бл. 11; бл. 12; ул. Чипровци № 26, 28; бл. Камчия; бл. Крим; бл. Троян; ЖСК Рилски езера; ул. Тутракан №48; бл. Воден; бл. Възраждане; ул. Калоян №24 А; с. Тръстеник; с. Николово; с. Иваново; с. Пет Кладененци, с. Бистренци, с. Копривец, с. Бъзън; с. Ново село; гр. Мартен; с. Кошарна; с. Ястребово; с. Бабово; с. Голямо Враново; с. Борисово; с. Батишница; с. Екзарх Йосиф; с. Горно Абланово; гр. Борово.

Сряда, 13.04.2016 г.:

На 13.04.2016 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Тетово: ТП 1 Тетово, ТП 2 Тетово, ТП 3 Тетово, ТП 4 Тетово, ТП 5 Тетово, ТП 7 Тетово, ТП 8 Тетово, ТП 9 Тетово, ВТП 10 Тетово, ВТП 11 Тетово, ТП Бетонов възел Тетово, ТП ДАП Тетово, ТП Жити Тетово. Обекти: Казан, Клуб, Магазин, Млекопункт, Офис, Ресторант, Сп.Зала, Ст.Двор, Ст.Сгради, Стол, Община, Тото, Училище, Ф. салон, Ферма, Фурна; Улици : „Абритус“, „Александър Стамболийски“ , „Ангел Кънчев“, „Арда“, „Баба Тонка“, „Батак“, „Беласица“, „Бузлуджа“, „Варна“, „Васил Левски“, „Велико Търново“, „Видин, Вит“, „Витоша“, „Вихрен“, „Генерал Столетов“, „Георги Бенковски“, „Георги Сава Раковски“, „Дунав“, „Елин Пелин“, „Иван Вазов“, „Ильо Войвода“, „Индже Войвода“, „Йордан Йовков“, „Искър“, „Камчия“, „Ком“, „Любен Каравелов“, „Люлин“, „Мануш Войвода“, „Марица“, „Момчил Войвода“, „Мусала“, „Назъм Хъкмет“, „Неофит Бозвели“, „Огоста“, „Огражден“, „Опълченска“ (1/2 от Гео Милев), „Осогово“, „Остър Меч“ (нова - 92 г.), „Паисий Хилендарски“, „Панагюрище“, „Панайот Хитов“, „Пейо Яворов“, „Пирин“, „Плиска“, „Преслав“, „Райна Княгиня“, „Рила“, „Родопи“, „Рожен“, „Русе“, „Св.Св. Кирил“ и „Методий“, „София“, „Спартак“, „Средна Гора“, „Стара Загора“, „Стара Планина“, „Стефан Караджа“, „Странджа“, „Страхил Войвода“, „Струма“, „Тимок“, „Тунджа“, „Филип Тотю“, „Хаджи Димитър“, „Хан Аспарух“, „Хан Крум“, „Хан Кубрат“, „Хан Омуртаг“, „Христо Ботев“, „Цар Асен“ („Хр. Смирненски“), „Цар Борис (1/2 от Толбухин), „Цар Иван Асен“, „Цар Калоян“ (1/2 от „Гео Милев“), „Цар Освободител“ (1/2 Толбухин),“ Цар Симеон“ („Т. Койнов“), „Черковна“, „Черни Връх“, „Шипка“, „Шумен“, „Янтра“.

На 13.04.2016 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Русе: кв. Дружба I - блок: Мермер камък; Изола планина; Ловеч; Ледено езеро I, II, Таня; Маргаритка; Васил Коларов; ул. Студен Кладенец 31, 33, 35 – общежития; Детска ясла № 9 - ул. Ловеч № 27; ЦДГ № 33 „Звездица” - ул. Ловеч № 25; ЕСО ЕАД МЕР-РУСЕ – гаражи; БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ЕАД - шкаф; МАКС ТЕЛЕКОМ ООД; НИКЕ ЕООД; „Боримес” (месарница); Автосервиз „Усмивката&rdquo ;; ЕТ „ФИЛАДЕЛФИЯ ВАЛЕРИ ВЛАЕСКУ”; ВИВА ПЛАСТ ЕООД; БАЛКАН МИЛК БГ ЕООД; СИ-РЕЙА ЕООД; ТИТАН 2006 ООД; ТЪРГОВСКА БАЗА ЕООД; ЕТ ИВО ИВАНОВ-ИВОНА - К-С СВ. ГЕОРГИ; Лукойл бул. Христо Ботев 1а; СД „ НЕС” бул. Хр. Ботев; „Ситинет” телефонни кабини; СТОУН 66 ЕООД Хотел „Шанс”; ЕТ „Белинда”; ЕТ ЗОМБИ-КРАСИМИР ПЕЕВ - автомивка; ЕТ ИРИС-Д-ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ; ЕТ ЕЛЕНА ПЕТРОВА-ИНА ЕЛ; ЕТ „МИЧ – Марияна Чолакова” автосервиз; „Вендинг груп”; ДЗЗД БРАТЯ СТОЯНОВИ; Бърза закуска „Братя Боянови”; ЕТ МИТЕВ-ПРИСТА-ИВАН МИТЕВ; ЕТ ЙОСКА-СТОЯНОВА САЛТА 69-71- КАЛОЯН ХРИСТОВ; МИП 5 ЕООД; Макс 15; РАЯ -1 ООД – кафе-бар; ЕТ ЛИНА - ЦГ-55 ЕЛЕНА ИВАНОВА; ДИЯНА 2014 ЕООД; ЕТ АРИЕ - ИВАЙЛО МАРИНОВ.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Русе : кв. "Чародейка" и кв. "Дружба".

На 13.04.2016 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Обретеник: ТП 1, 2, 4, 5, 6, 7.

На 13.04.2016 от 08:30 ч. до 12:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Джулюница.

На 13.04.2016 от 08:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Басарбово: МТП Гробища, Т1 Басарбово, Т2 Басарбово, МТП Гробища, МТП Басарбово Т6, ТП Басарбово Проходен, МТП Орешака, КТП Вододела, ТП Варови пещи, Т3 Басарбово, Т4 Басарбово, ТКЗС БасарбовоТП Рудник Басарбово, МТП Алпинист, ТП Мелница Басарбово, ТП Рибно стопанство, ТП Строителни материали.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 08:30 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Иваново, с. Басаброво, с. Божичен, с. Красен, с. Табачка.

На 13.04.2016 от 08:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Красен: Т2 Гъбарник, ТП Каменни кариери Красен, МТТ Площадка за слама, МТП Вегал, Т1 Гъбарник Красен, Т5 Красен, Т3 Красен.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 08:30 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Иваново, с. Басарбово, с. Божичен, с. Красен, с. Табачка.

На 13.04.2016 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Русе: ОУ „Тома Кърджиев”; ОУ „Олимпи Панов”; Бензиностанция „Дунав”; Бръснарски услуги № 35; Снек–бар „Лагуна” ул. Сърнена гора; Кафе–бар „Палма” ул. Сърнена гора; ЕТ „Айлин” /закуски на пазарчето Здравец /ЕТ „КИС” - такси ул. Захари Стоянов № 8; ЕТ „Паскалев”; ЕТ „Ровела” до бл. 25; ЕТ „Астра” 55 /пазар/; Тото /пазар чето/; ЕТ „Лотос” /Стилиян/; Меганет ЕООД ул. Захари Стоянов; Булсатком ул. Захари Стоянов; „Адора Трейд” ООД ул. Захари Стоянов; Кафе-бар „Лиси”; Лидъл ул. Чипровци; Ойл сервиз; Харон; Елана; Блокове: № 27, 34, 31, 36, 47, 39, 18, 18 а, 19, 24, 35, 12, 25, 42, 11, 15, 3, 63, 65, 70, 26, 28, Гагарин, Белите брези А, Б. Трафопостове: Еделвайс; Гагарин; Хемус; Тома Кърджиев; Чипровци; Сърнена гора; бктп Лидъл.

В периода 11.04.2016 - 19.04.2016 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Русе - ж.к. Дружба 3, бл. 10; бл. 11; бл. 12; ул. Чипровци № 26, 28; бл. Камчия; бл. Крим; бл. Троян; ЖСК Рилски езера; ул. Тутракан №48; бл. Воден; бл. Възраждане; ул. Калоян №24 А; с. Тръстеник; с. Николово; с. Иваново; с. Пет Кладененци, с. Бистренци, с. Копривец, с. Бъзън; с. Ново село; гр. Мартен; с. Кошарна; с. Ястребово; с. Бабово; с. Голямо Враново; с. Борисово; с. Батишница; с. Екзарх Йосиф; с. Горно Абланово; гр. Борово.