Четири глоби от по 20 000 лева са наложени на „Енерго-Про Мрежи“ заради сменени електромери на четирима русенци без тяхно знание и без подписите им да фигурират на протоколите. Потърпевшите са установили, че след подмяна на уредите сметките им са скочили драстично и са подали жалби в Комисията за защита на потребителите.    
Оттам оплакванията са прехвърлени в Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/, откъдето са наложени санкциите. Те са обжалвани от „Енерго-Про Мрежи“ пред Районния съд, но магистратите са ги потвърдили. Решенията подлежат на обжалване и пред Административния съд в Русе.
Четирите електромера са сменени през януари и февруари 2013 година. Първа е подала жалба Е.П. от Щръклево. В нея тя посочила, че докато е отсъствала от дома си служители на Енергото са смъкнали електромера от терасата на втория етаж и след това са монтирали друг на уличен електрически стълб. Протоколът бил съставен в отсъствието на Е.Д. или на нейн представител, а подписи са сложили само двамата служители на „Енерго-Про Мрежи“. След смяната на уреда сметката на жената скочила на 330 лева. След подаден сигнал КЕВР е наложила 20 000 лева глоба на дружеството, защото по закон подмяната трябва да стане в присъствието на потребителя, негов представител или на трети човек, който не е от „Енерго-Про Мрежи“.
Същите прецеденти се повторили и с В.Д. от Ветово, И.Н. от Белцов и с Т.П. от Русе, като в протокола на последния било отбелязано „клиентът отказва да подпише“ и отново следвали подписи само на двамата служители на енергийната компания.
Решенията на съда в Русе са първоинстанционни и не са влезли в сила. „Енерго-Про“ ще обжалва тези решения и ще представи своите аргументи на следваща инстанция, съобщиха от дружеството.
В случаите в селата Ветово и Щръклево се касае за извършена проверка на средства за търговско измерване и последвала смяна на електромера. Съгласно действащите Общи условия на „Енерго-Про Мрежи“ през 2014 г., в тези случаи служителите съставят констативен протокол, подписан от нашите представители, както и от клиента или от упълномощен негов представител. Ако клиентът не присъства или откаже да подпише протокола, това обстоятелство се удостоверява с подписа на един свидетел, който не е служител на разпределителната компанията. След проверка, извършена от КЕВР /тогава ДКЕВР/ през март 2014 г., са наложени санкции, обясняват от „Енерго-Про“.