В зала 65 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ тече изпитът по български език и литература. 986 кандидат-студенти са подали заявления за явяване.

Петя Петкова от Бургас изтегли двете теми, от които ще избират явилите се на изпита по български език и литература, съобщиха от Софийския университет. Първата тема, която студентите могат да изберат е „Тегло и забрава в разказите на Елин Пелин”.

При избор на втората тема кандидат-студентите трябва да съпоставят цитатите:
„От днеска нататък българският род история има и става народ!” - Иван Вазов, „Паисий” и „Какво ще ни дадеш, историйо, от пожълтелите си страници?” - Никола Вапцаров, „История”.

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова пожела на кандидат-студентите да представят по най-добър начин своите знания. Председател на изпитната комисия е доц. Паулина Стойчева от Факултета по славянски филологии на Софийския университет.
С успешно издържан изпит по български език и литература кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на Софийския университет: Философия; Психология; Социология; Културология; Библиотечно-информационни науки; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Българска филология; Славянска филология; Балканистика; Румънска филология; Арменистика и кавказология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт.