Като перспективна за развитието на трансграничния регион определи местната власт в Гюргево проектната идея за магистрала Русе-Велико Търново, чието начало да е западно от бившия Комбинат за тежко машиностроене. Това дава възможност в бъдеще административните органи на България и Румъния да лобират съвместно за изграждането на трети мост над Дунав в района. Това стана ясно на годишното събрание на асоциация „Еврорегион Данубиус“ вчера в Гюргево, когато областният управител Стефко Бурджиев представи на участниците проектната идея.
Предложението получи подкрепата на гюргевските парламентаристи, председателя на окръжния съвет в Гюргево Василе Мустъця и кмета на община Гюргево Николае Барбу, изразено в официално писмено становище. Според Мустъця идеята има многобройни предимства, сред които осъществяване на връзка между паневропейските транспортни коридори 9 и 7, създаване на условия за изграждане на логистични центрове и интермодални връзки в Русе и Гюргево, както и скоростна железопътна линия до Букурещ. Освен това по този начин трафикът между двете страни ще заобиколи градските райони на Гюргево и Русе с директен достъп до 4-лентов скоростен път за движение Гюргево-Букурещ, а съществуващият сравнително стар мост ще се ползва само от жителите на Русе и Гюргево. Бурджиев пък се ангажира да запознае с оказаната подкрепа регионалния министър Лиляна Павлова.