Две трудови борси организира през април Регионалната агенция по заетостта. На тях се очаква представители на бизнеса да излязат с предложения за свободни работни места и да намерят своите нови служители сред безработните в района.
Първата борса ще се проведе на 12 април /вторник/ от 10 часа в сградата на Военния клуб на ул.“Одрин“4. Събитието ще е насочено към всички групи безработни независимо от техния профил и възраст.
Втората планирана борса е специализирана и е насочена към ромската общност. Тя ще се проведе на 27 април във Ветово от 10 часа в Младежкия дом. Тогава безработните представители на малцинствата ще могат да направят стъпки в намирането на работа и партньорство с бизнеса.