България и Румъния имат много общи интереси и сходни позиции в двустранен план и по редица въпроси в рамките на Европейския съюз и развитието на регионалното и международно сътрудничество.

Това беше позицията на държавния глава Росен Плевнелиев и на председателя на Камарата на депутатите на парламента на Румъния Валериу Згоня, които разговаряха на „Дондуков“ 2, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Двамата бяха единодушни, че двустранните връзки се развиват интензивно на основа на принципите на добросъседството, споделените евроатлантически ценности и взаимния интерес.

„Заедно и само заедно сме силни. Днес, когато Европа е засегната от редица кризи можем да се справим с тях само ако сме обединени. Нито една от тези кризи няма самостоятелно решение“, подчерта президентът Плевнелиев по време на разговора.

„Нашите приоритети и цели са сходни. Заедно трябва да развиваме регионалното сътрудничество, което е изключително важно. Затова приветстваме подписания по рано през деня Меморандум за сътрудничество между парламентите на нашите две страни“, каза на свой ред Валериу Згоня.

Плевнелиев подчерта значението на Софийската стратегия за правата на детето приета вчера в рамките на българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа.

Програмата на българското председателство на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа е амбициозна и ориентирана към постигането на конкретни резултати. Основните приоритети на българското председателство са развитие на транспортната и енергийна свързаност в Югоизточна Европа, укрепване на демократичните устои и гражданските общества, сигурност и миграция, отбеляза по време на срещата Плевнелиев.

България и Румъния са заинтересовани от активно взаимодействие за изготвянето и привличане на финансиране за големи съвместни проекти по линия на трансграничното сътрудничество, Дунавската стратегия, Черноморската синергия, Инструмента за свързаност на Европа, инструментите по бъдещата програма „Дунав”. По време на срещата президентът Росен Плевнелиев посочи, че междусистемната газова връзка между двете страни е важен елемент на регионалната инфраструктура и ще допринесе за енергийната сигурност на Европа, както и за свързването на националните електроенергийни пазари.

Обща беше позицията, че двете страни трябва да продължат да стимулират разширяването на икономическите отношения. „Румъния е сред първите пет външнотърговски партньори на България и благодарение на общите икономически интереси, отваряме нови хоризонти пред страните ни“, каза българският държавен глава, като допълни, че обединените усилия на България и Румъния в тази посока, ще доведат до по-добри резултати и до реализирането на конкретни проекти.

Проблемите с миграционния поток са тест за държавите и тяхната готовност за съвместни действия в името на решаването на даден проблем, беше подчертано още по време на разговора. Изтъкната бе и необходимостта от засилен диалог и единни усилия в борбата с тероризма, както и с всички форми на расизъм, антисемитизъм и ксенофобия.