Преподавателят по история в СОУ с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“ Николай Чакъров впечатли със своя разработка участниците в Петата общоруска научно-практическа конференция „Ферински четения“. Научният форум, който се проведе в столицата на Башкирия Уфа, включи в програмата си доклада на русенеца „Студената война: В бяло или в черно?“
Темата е въз основа на един урок, който съм правил с десетокласници, като се опитвахме да намерим по-различен поглед към студената война, обяснява Чакъров. За да заинтригува своите ученици, той ги кара да подбират примери, свързани с покоряването на космоса - надпреварата кой първи ще изпрати космически кораб, чие да е първото животно, полетяло с ракета, първият човек-космонавт, първият земен жител, кацнал на Луната и т.н. 
Фактически това е пример как благодарение на студената война и състезаването на двата политически лагера напредва и науката и по-конкретно усвояването на Вселената, коментира Чакъров.