Кметът Пламен Стоилов сключи договор с класираната на първо място „Евроконсулт Русе“ по обществената поръчка за строителен надзор на кризисния център за жертви на домашно насилие с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм. Класирането беше извършено от комисията, която оцени и разгледа офертите на седем кандидати. На втора и трета позиция останаха съответно софийската „Бм надзор“ и русенската „Билдконсулт“. Останалите четирима кандидати - шуменското ДЗЗД „ДВЖ-Контрол“, което обединява фирмите „Ди ви консулт БГ“ и „Жок Контрол“, пловдивската „Кима консулт“, русенската „Маклер-96“ и Русенска строителна борса са отстранени от участие в процедурата заради несъответствия в офертните им предложения и обявената обществена поръчка. 
Фирмата победител се занимава с архитектурни и инженерни дейности, а неин собственик е Иван Иванов. Ориентировъчната стойност на поръчката за строителен надзор е 23 400 лева. В момента тече процедура и за избор на изпълнител за проектирането и строителството на кризисния център с капацитет 16 места, като през април ще стане ясно кои са кандидатите.