Драстичен спад на превозените от и за България товари регистрира „Параходство БРП“ за отишлата си 2015 г., става ясно от доклада на мениджмънта към годишния одитиран финансов отчет. Вносът за България намалява с 22.6% спрямо 2014 г. и заема 19.2% от международния товарооборот. Още по-значително пада износът от страната - с 40% спрямо предходната година до 18.3% дял. В превозите между трети страни обаче има ръст от 59.3% и те заемат вече 62.5 % от международните превози за 2015 г.
Като основна причина за изменията в товаропотока дружеството посочва конфликта Русия-Украйна, който е довел до прекратяване на доставките на суровини от украинските пристанища по река Дунав. По тази причина на речния пазар към момента остава един доминиращ товаропоток - този на зърно, износ от България, Сърбия и Унгария. 
По източно направление превозната дейност отчита спад от една трета на превозените товари и 33.4% на генерираните приходи. 35.7 % от общите oбеми превозени товари на дружеството са извършени по това направление, а относителният дял в приходите от товарна дейност е 27.5 %.
Обемът на дейността по западното направление спада наполовина по отношение на превозените товари, а генерираните приходи намаляват със 67.8%. Това направление осигурява едва 1.6% от превозените обеми и 1.4% от приходите на дружеството. 
Превозите между трети страни растат за поредна година и вече имат 62.2% относителен дял, като растат с 59.3% спрямо предходната година. Приходите от това направление заемат 70.9% от общите, което е с 58% повече отколкото през 2014 г.
За 2015 г. БРП отчита общо 591.8 хил. тона превозени товари и 544 712 хил. тонкилометра извършена работа. Нетната печалба след данъци за 2015 г. възлиза на 1,819 млн. лв. (2014 г. - 1,867 млн. лв.).
Към 31 декември 2015 г. дружеството притежава 21 линейни кораба, 3 самоходни товарни кораба, 2 маневрени, 2 спомагателни кораба, 1 пътнически кораб и една фериботна платформа. Тонажът включва списъчно 13 броя шлепове, 54 броя секции и 3 броя наливни несамоходни съдове. 
Разполагаемата средносписъчна линейна корабна мощност е 40 492 к. с. за 25 броя линейни кораба. Общият корабен тонаж е 120 613 тона.