Обществена поръчка за разработването на актуализирани стратегически карти за шум от автомобилния, жп и водния транспорт, промишлената дейност, както и конфликтни карти, отразяващи наднормен шум от източниците обяви общината. Прогнозната й стойност е 65 000 лева, а срокът за изпълнение осем месеца. Всички технически условия и изискванията към кандидатите са подробно описани в документацията към поръчката. Оферти ще се приемат до 12 часа на 14 април, а в 14 часа специална комисия ще ги отваря, като при оценяването ще се търси най-ниска цена.