Пристанище Русе-Запад ще бъде едно от първите, които ще бъдат отдадени на концесия тази година. Това стана ясно от изказване на транспортния министър Ивайло Московски, който заяви, че подготовката на документите е вече в напреднала фаза. Точните условия обаче ще станат ясни едва след няколко месеца, тъй като предстои приемането на нов закон, чието внасяне в Народното събрание предстои.
На 15 април влиза в сила новата евродиректива за концесиите, която ще бъде транспонирана у нас. Това ще позволи пристанища, летища, магистрали, жп линии и друга инфраструктура, публична държавна и общинска собственост, да бъдат отдавани на концесия дори за 99 години. Сроковете на концесиите в бъдеще ще могат да се съпоставят с вида, обхвата и обема на всеки конкретен обект, което ще даде възможност за по-гъвкави отношения между държавата и концесионерите за постигане на взаимноизгодни условия и ефективно сътрудничество.
Пристанище Русе-Запад остана без концесионер преди малко повече от година, след като правителството развали договора с обединението „Пристанищен терминал Русе-Запад“, зад което се смяташе, че стои Цветан Василев. Дружеството получи концесията през 2013 г. срещу ангажимента да инвестира 12.2 млн. лв. в развитие на инфраструктурата и съоръженията. Размерът на фиксираната част на годишното концесионно плащане беше 120 000 лв. без ДДС. В обединението участваше „Шип Инвест“ - дружество, което бе основен акционер и в „Корабостроителница Русе“. След затварянето на Корпоративна банка обаче нормално ангажиментите по концесията нямаше как да се изпълнят, което даде и повод на правителството да развали договора.