От вчера в поделението на Националния осигурителен институт в Русе вече се издават удостоверения за настаняване в санаториуми, известно като „евтините почивки“. Удостоверенията за профилактика и рехабилитация ще се издават всеки ден от 13 до 17 ч в сградата на улица „Ангел Кънчев“ 1, в стая 1 на 6 етаж. Най-високата цена на една нощувка по програмата за профилактика и рехабилитация е 18 лв., за хранене се отпускат по 5 лв., заплащат се също и диагностични и терапевтични процедури, от които осигуряващите се имат нужда. Информация за дейностите, за таксите и за резервациите може да се намери на страницата на НОИ www.noi.bg.