ЕНЕРГО-ПРО Мрежи и ЕНЕРГО-ПРО Продажби внесоха своите ценови предложения в КЕВР.
 
Днес, 31.03.2016 г., ЕНЕРГО-ПРО Мрежи и ЕНЕРГО-ПРО Продажби внесоха своите предложения за изменение на действащите цени на електрическата енергия през следващия ценови период юли 2016 – юни 2017 г, съобщиха от компанията.

В параметрите на предложението на ЕНЕРГО-ПРО е включено средно увеличение на крайната цената на електроенергията за битовите потребители в размер на 2,92 %. По-голям дял в промяната има предложената стойност на нощната тарифа, която в настоящия момент електроснабдителното дружество продава на цена под нейната себестойност. Изчисленията са направени на база действащата цена на електрическата енергия, по която ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД купува енергията от НЕК ЕАД, в качестовото му на обществен доставчик, както и действащите цени за пренос и достъп на ЕСО ЕАД.

В ценовите си предложения ЕНЕРГО-ПРО е посочило единствено преките разходи за регулираната си дейност и отразяват средствата за развитие и поддръжка на електроразпределителната мрежа в Североизточна България през следващия ценови период и разходите за обслужване на над 1 милион битови клиенти, посочва енергийното дружество.