Клиентите на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги, сключили договори за доставка на електроенергия на свободен пазар чрез онлайн платформата KUPITOK.BG, реализираха първите спестявания от своите сметки. След като компанията, доставчик на ток на свободен пазар, представи портала в края на януари, първите сключени договори по бърз и лесен начин през Интернет влязоха в сила от 1 март 2016 г.

Със стартирането на либерализацията на пазара на електрическа енергия се стимулира свободната конкуренция между доставчиците. От една страна те се стремят да предлагат атрактивни продукти, с които клиентите да реализират спестявания от разходи за електроенергия, а от друга – да предложат надеждно обслужване и иновативни решения, които да създават удобство и лесен достъп до услугата.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги е сред първите регистрирани търговци на свободния пазар в България. Компанията е част от холдинг със собствено производство от водни електрически централи и международна търговска мрежа. Като един от наложилите се водещи доставчици на електроенергия на пазара по свободно договорени цени, компанията създаде първата в България онлайн платформа за сключване на договори през Интернет. С възможността сам да избира търговеца, от когото закупува електрическа енергия, и с използването на интуитивния калкулатор на сайта KUPITOK.BG, всеки клиент може да прецени какво спестяване ще постигне излизайки на свободен пазар и по този начин да оптимизира разходите си за ток.