Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За стажуване

1 механик на земеделски машини, средно обр. – земеделска техника
1 счетоводител, висше обр. - счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания
1 ръководител, информационни и комуникационни технологии, висше обр. - КСТ
1 сътрудник по управление на европейски проекти и програми, висше обр. – МИО, маркетинг, стопанско управление, добро ниво на английски/румънски език 
1 спедитор, средно обр. - счетоводство/икономика/финанси
1 младши счетоводител, средно обр. - счетоводство/икономика/финанси
1 ръководител на група транспорт, висше обр. - техническо
1 счетоводител, висше обр. - счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания
2 окачествители, средно обр. - оператор в производството на облекло
6 шивачи, средно обр. - оператор в производството на облекло
3 оперативни счетоводители, средно обр. - счетоводство
3 оперативни счетоводители, средно обр. - счетоводство
1 организатор продажби и  реклама, средно обр. - маркетинг
1 производител на хляб ръчно, средно обр. – зърно преработване
1 хлебар, средно обр. – зърно преработване
1 експерт маркетинг, висше обр. – маркетинг, бизнес икономика, икономика на търговията, английски език
2 помощник-готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки
2 камериери в хотел, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки
2 сервитьори, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; обслужване на заведения за обществено хранене
2 рецепционисти, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
12 продавачи консултанти, средно обр.
1 отчетник в счетоводство, средно/висше обр. – счетоводство и контрол
1 консултант продажби, средно/висше обр. - химия, автоматика, машини и апарати
3 специалисти с контролни функции, преработваща промишленост, средно/висше обр. - химия, автоматика, машини и апарати
1 монтажник на хладилна и климатична инсталация, средно/висше обр. – климатична и хладилна техника
1 автомонтьор, средно/висше обр. – ДВГ, АТТ
2 монтажници на водопроводна инсталация, средно обр. - ВиК
1 преносвач - ръчно, средно обр. – икономическо, хранително-вкусова промишленост
1 оператор въвеждане данни, средно обр. – икономическо, компютърни умения
4 счетоводители, висше обр. – икономическо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, много добро познаване на нормативната база
5 машинни инженери, висше обр. – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството
5 специалисти по качеството, висше обр. – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството
1 технолог, средно/висше обр. – химически дисциплини, добро ниво на английски език, много добра компютърна грамотност
1 технически сътрудник , средно обр. – икономически науки, добро ниво на английски език, много добра компютърна грамотност
1 шофьор, средно обр. – техническо, автотранспортна техника, кат.В
1 счетоводител оперативен, средно обр. - икономическо
1 продавач консултант, средно – икономическо, компмютърна грамотност
1 асистент-продавач, средно – икономическо, компмютърна грамотност, шофьорска книжка
1 консултант по продажби, средно/висше обр. – маркетинг, мениджмънт, компмютърна грамотност, шофьорска книжка
1 отчетник в счетоводство, средно обр. - специално
1 автомеханик, средно обр. – транспортна техника, ДВГ
4 програмисти софтуерни приложения, висше обр. – компютърни дисциплини
20 машинни оператори, средно обр. – технология на машиностроенето топла обработка/корабни машини и механизми/машини и системи с ЦПУ
5 мехатроници, средно обр. – мехатроника/електроенергетика/електрообзавеждане
1 инженер металург, висше обр. – технология на материалите и материалознание/технология на машиностроенето и металорежещи машини
3 продавачи консултанти, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност
2 младши учители в детска градина, висше обр. – предучилищна педагогика
1 оперативен счетоводител, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност, добра компютърна грамотност
1 счетоводител, висше обр. – счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания
1 отчетник в счетоводство, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност
4 шивачи на мъжко/дамско облекло, средно обр.- оператор в производството на облекло
2 кроячи, текстил, средно обр. – работник в производството на облекло
1 аналитик на компютърни комуникации и 1 специалист - тестване на софтуер, висше обр. – КСТ, английски език
1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност
1 преподавател инструктор на водачи на МПС, висше обр. – ТУТ/ТТТ/инструктор, шофьор кат.С, В
2 управители на зала с игрални автомати, средно обр. – бизнес администрация/икономика и мениджмънт/ счетоводна отчетност

- За обучение по време на работа

5 продавачи, разносна търговия, основно/средно обр.
3 продавачи консултанти, основно/средно обр.
10 продавачи консултанти, основно/средно обр.
50 машинни оператори, шиене облекла, основно/средно обр.
2 куриери, основно/средно обр.
2 организатори, експедиция на товаро-разтоварна и спедиторска дейност, средно обр.
1 механик на земеделски машини, средно обр.
1 фризьор, средно обр.
40 машинни оператори, основно/средно обр.
4 автомонтьори, средно обр., шофьорска книжка кат. В
1 фрезист, основно/средно обр.
1 стругар, основно/средно обр.
1 оператор манипулатор, основно/средно обр.
1 електротехник, основно/средно обр.
1 конструктор, основно/средно обр.
1 мехатроник, основно/средно обр.
10 общи работници, основно/средно обр.
35 машинни оператори, основно/средно обр.
2 помощник-готвачи, основно/средно обр.
2 камериери в хотел, основно/средно обр.
2 готвачи, основно/средно обр.
2 сервитьори, основно/средно обр.
2 рецепционисти в хотел,  средно обр., английски език
1 обслужващ работник, промишлено производство, основно/средно обр.
1 сервитьор, основно/средно обр.
1 стъклар, основно/средно обр.
2 монтажници на водопроводна инсталация, средно обр.
1 склададжия, средно обр.
1 технолог, средно обр.
20 работници, промишлено производство, основно/средно обр.
8 складови работници, основно/средно обр.
1 продавач консултант, средно обр.
1 помощник-готвач, основно/средно обр.
2 автомеханици, основно/средно обр.
1 електромонтьор, средно обр.
1 техник, гражданско строителство, основно/средно обр.
1 шпакловчик, основно/средно обр.
2 продавачи в павилион, основно/средно обр.
1 машинен оператор - вулканизация на гуми, основно/средно обр.
1 дограмаджия, дърво, пластмаса, алуминий, основно/средно обр.
1 сервитьор, основно/средно обр.
3 заварчици, основно/средно обр.
1 фрезист, основно/средно обр.
1 служител в склад, основно/средно обр.
4 шивачи на мъжко/дамско облекло, основно/средно обр.
2 моделиер-конструктори на облекла, основно/средно обр.
2 кроячи, текстил, основно/средно обр.
2 технолози на облекло, основно/средно обр.
2 механици, промишлено оборудване, основно/средно обр.

Други СРМ към деня

3 обслужващи в магазин, средно обр.
2 сервитьори, средно обр., за гр.Мартен
1 учител по музика в детска градина, висше обр. по специалността
1 електромонтьор, средно специално обр.
1 възпитател начален курс, висше обр. - начална училищна педагогика, английски език, компютърни умения
1 мебелист, производство на врати, средно професионално обр., опит
1 чистач в училище, средно обр.
11 продавачи консултанти на закуски, средно обр.
1 учител по история и география, висше обр. по специалността
2 медицински сестри в детска ясла, висше обр. по специалността
6 общи работници в строителството, основно обр.
2 помощници в кухня, средно обр., за гр.Несебър
1 социален асистент, 1 работник по поддръжка, 1 помощник-готвач - в социално заведение, средно обр.
3 монтажници на климатични хладилни системи, средно обр., шофьори кат.В
1 мениджър развитие, средно обр., шофьор кат.В, предлага се обучение
1 лаборант, средно специално химическо обр. – технология на нефта и горивата, компютърни умения, над две години стаж
1 охранител – автопатрул, средно обр., шофьор кат.В
5 електрозаварчици, средно техническо обр., квалификация, сертификат за правоспособност по стандарта EN-287-1, мин. 2 години опит
5 корпусници – корабостроене и кораборемонт, средно техническо обр., правоспособност за работа с оксижен и ръчно електродъгово заваряване, мин. 2 години опит
2 стругари, средно техническо обр., опит
5 монтьори – корабно оборудване, средно техническо обр., квалификация, 2 години опит
1 чистач в училище, средно обр.
1 апаратчик дозьор, 1 апаратчик тониране на бои, средно обр.
5 готвачи (с опит), 5 помощник-готвачи (с опит), 5 сервитьори, 5 камериери, средно обр., сезонна заетост, за гр.Несебър
1 фризьор, основно/средно обр., опит
1 шофьор на камион с кран, кат.С, основно/средно обр., опит
1 ръководител на кроялен участък, висше техническо обр. – текстилно инженерство, английски/немски език /с документ/, компютърни умения, работа с CAD система Гербер, мин.3 години опит
1 организатор на производство – в машиностроене, средно обр., немски език, работа в Германия – Бремен
1 корабен тръбар, средно обр., владеенето на немски език е предимство, работа в Германия – гр.Бремен
1 организатор в шевно производство, средно/висше обр., компютърни умения
2 общи работници – товаро-разтоварна дейност, скрап, основно обр.
1 събирач на отпадъци – скрап, основно обр.
2 помощник-възпитатели в детска градина – по заместване, средно обр., здравна книжка
1 сладкар, средно обр.
4 финансови контрольори, средно обр., компютърни умения, на граждански договор
3 електрокаристи, средно обр., правоспособност, опит
10 шофьори – разносна търговия, кат.С, средно обр., опит
10 пласьори – разносна търговия, средно обр.
1 оператор в газстанция, средно обр., компютърни умения
5 мебелисти – производство на мебели за баня, средно обр., опит
5 продавачи – разносна търговия, средно обр., шофьори кат.В
1 шлайфист – мебелно производство, основно обр., опит
2 работници и 2 монтажници – производство на изделия от стъклопласт, основно обр.
6 оператори – производство на фолио, средно обр.
1 озеленител, без изискване за обр.
13 продавачи консултанти на пакетирани стоки, средно обр.
2 шофьори - международен транспорт, кат.С+Е и АДР, средно обр.
4 зареждачи на електроинсталационни компоненти, средно обр.
1 настройчик на преси, средно/висше техническо обр.
6 заварчици, средно обр.
2 механици – технически прегледи на транспортни средства, средно/висше обр. – ДВГ, компютърни умения
1 продавач на пакетирани стоки, денонощен магазин, средно обр.
2 кранисти – мостови и козлови кран до 40 тона, основно/средно обр., правоспособност
4 машинни оператори на металорежещи машини, средно техническо обр.
4 газорезчици, средно техническо обр.
5 общи работници в машиностроене, основно/средно обр.
10 машинни оператори – производство на санитарни принадлежности, средно обр.
1 готвач – столово хранене, средно специално обр., 5 години стаж
8 продавачи консултанти в магазини за обувки, средно обр.
1 снабдител, средно обр., шофьор кат.В, 1 година опит
1 оператор на кантираща машина – мебелно производство, средно професионално обр., 1 година опит
1 масажист, средно обр., професионална квалификация
2 машинни оператори, производство на изделия от бетон, средно обр.
1 стругаро-фрезист, средно техническо обр.
2 монтажници на метални конструкции, средно обр.
1 контрольор по качество – метални тръбни изделия, средно/висше техническо обр., английски език
4 стругари, 1 фрезист, 2 шлосери, 2 общи работници – машиностроене, средно обр. (техническото е предимство)
1 спедитор, висше икономическо обр., владеенето на английски език е предимство
3 готвачи, средно професионално обр., 1 година опит
1 машинист – челен товарач, средно обр., опит
8 машинни оператори – производство на керамични изделия, средно обр.
5 охранители, средно обр.
8 оператори на компютър – за телемаркетинг, средно обр., немски/италиански език, компютърни умения, подходящо за студенти
5 оператори, спомагателни съоръжения в електроцентрала, средно обр., компютърни умения
5 монтажници – ремонт на машини и оборудване, средно обр., опит 3 години
1 оператор – химически контрол, средно обр., компютърни умения
10 заварчици СО, средно/основно професионално обр., правоспособност, за гр.Казанлък
1 монтажник, 2 стъклари, 1 шлайфист – производство на мебели за баня, без изискване за обр., фирмата предлага обучение
27 продавачи консултанти в търговски обект, средно обр., компютърни умения, опит
15 продавачи консултанти в търговски обект, средно обр., компютърни умения, опит, подходящо за хора с намалена трудоспособност
10 шлосери монтьори – производство на алуминиева дограма и фасадни конструкции, средно обр., 2 години опит
6 стъклари, средно обр., фирмата предлага обучение
1 технолог на облекла, средно обр., опит, за гр.Мартен
3 шивачи, 1 гладач, без изискване за обр., опит, за гр.Мартен
2 пикола, средно обр., основни познания по английски език
2 рецепционисти в хотел, средно/висше обр., английски език
5 бояджии на метални конструкции, без изискване за обр.
2 тапицери, 2 шивачи на тапицерия, средно обр.
1 дърводелец гатерист, 1 дърводелец монтажник, средно обр., 1 година опит, за гр.Бяла
1 хлебар, без изискване за обр., опит
6 шлосери, средно обр., опит
1 работник – подготовка на автомобили за боядисване, средно обр.
1 лаборант, средно специално обр. – микробиология с предимство, компютърни умения
1 ветеринарен лекар, висше обр. по специалността, компютърни умения, опит в лаборатория е предимство
3 мотокаристи, средно техническо обр., правоспособност
4 шофьори пласьори на бързооборотни стоки, средно обр., кат.В
1 маникюрист педикюрист, средно специално обр./завършен курс/опит
1 мияч на МПС, без изискване за обр. и опит
4 бармани, 5 сервитьори, 5 готвачи /с една година опит/, средно обр., за хотели в комплекс Слънчев бряг
12 зареждачи на изделия от метал, без изискване за обр., подходящо за жени
2 бармани, средно обр., опит
5 секционни майстори, чорапно производство, средно техническо обр.
5 окачествители на чорапни изделия, средно обр.
5 шивачи на чорапи, без изискване за обр.
1 строителен инженер, висше обр. – ПГС
2 шпакловчици, 2 заварчици, без изискване за обр., опит
1 водопроводчик, средно обр., опит
4 шофьори на товарен автомобил /над 12 тона/ - превози в България и до Румъния, кат.С+Е, без изискване за обр., опит
1 работник – производство на кашони, без изискване за обр., шофьор кат.В, умения за мотокарист
1 изпълнител механик, средно техническо обр. – механик/автомонтьор, втора квалификационна група – работа с ел.мрежи ниско напрежение, шофьор кат.С и Ткт, за с.Иваново
1 склададжия – шевно производство, средно икономическо обр.
2 контрольори по качеството - шевно производство, средно обр.
1 моделиер конструктор на облекла, средно специално обр.
2 общи работници в шевно производство, основно обр.
1 организатор експедиция - шевно производство, средно обр.
2 технолози - шевно производство, средно специално обр.
3 помощник-оператори – преработка на поливинилхлорид, основно/средно обр.
3 огъвачи – абкант машина, средно обр., 3 години опит
5 сладкари, 5 помощник-готвачи, 5 месачи на хляб, средно специално обр., три години опит, за черноморските курорти Обзор, Златни пясъци, Слънчев бряг
5 бармани, 5 сервитьори, 5 готвачи /с три години опит/, средно специално обр., за черноморските курорти Обзор, Златни пясъци, Слънчев бряг
2 електрокаристи, средно обр., правоспособност, опит
20 шивачи, 10 гладачи, 5 бригадири, 5 окачествители, основно/по-ниско обр., подходящо за жители на други населени места, предлага се безплатно настаняване във фирмени жилища
2 шлосери матричари, 1 заварчик МИГ/МАГ, 2 фрезисти, средно техническо обр., опит
1 координатор по качеството, средно/висше техническо обр., опит
5 шофьори на товарен автомобил /над 12,5 тона/ - международни превози, кат.С+Е и АДР, средно обр. 
7 шлосери шмиргелисти, без изискване за обр., опит
1 търговски представител, висше техническо/икономическо обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В, опит
1 младши учител в детска градина – на 4 часа, висше обр. – социална педагогика, предучилищна и начална училищна педагогика, медицивска сестра, подходящо за студент
1 готвач и 1 помощник-готвач – столово хранене, основно/средно обр., опит
3 машинни оператори – производство на филтри, средно обр.
1 автомобилен електрончик – в автосервиз, висше обр. – ДВГ, компютърни умения, технически английски език
2 монтажници на изделия от дърво, 3 монтажници на изделия от метал, средно обр., работа във Варна и в Германия
2 административни асистенти, висше икономическо/техническо обр., немски/английски език, компютърни умения
6 складови работници, средно обр., управление на мотокар
20 машинни оператори, сглобяване на детайли за автомобилната промишленост, средно/основно обр.
1 инженер по качеството, производство на детайли за автомобилната промишленост, висше обр. – машинен инженер, английски/немски език, компютърни умения, опит
1 машинен инженер, производство на детайли за автомобилната промишленост, висше техническо обр., английски език, компютърни умения
1 оперативен счетоводител, висше обр. – счетоводство/финанси, английски език, компютърни умения, 2 години опит
4 началници на смяна, производство на детайли за автомобилната промишленост, висше/средно техническо обр., владеенето на английски/немски език е предимство, компютърни умения, 3 години опит
3 шлосери монтьори, 3 електромонтьори, средно специално обр., опит
1 учител лектор по труд и техника, висше/полувисше обр. – трудово обучение
1 електротехник за поддръжка и обслужване на газови котли и системи, средно специално обр.
3 ветеринарни техници, средно специално обр.
2 куриери – логистична линия, средно обр., шофьори кат.С
20 машинни оператори - производство на детайли и аксесоари за автомобилната промишленост, основно/ средно обр.
1 технолог - производство на детайли за автомобилната промишленост, висше техническо обр., английски език, компютърни умения
10 мехатроници, средно/висше техническо обр., 1 година опит
2 инженери роботика, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, 3 години опит
5 шлосери матричари, средно обр., 2 години опит
4 техници механици, средно техническо обр., 2 години опит
1 заварчик – СО, основно обр., правоспособност, трета квалификационна степен
4 работници в животновъдство, без изискване за обр.
2 шофьори - международни превози, кат.С+Е, средно обр., италиански език
5 общи работници – в производство на картонени изделия, основно обр., подходящо за мъже
15 служители, запитвания в Cаll Centre, средно обр., немски език, компютърни умения
2 продавачи консултанти в магазин за втора употреба, средно обр., опит
2 продавачи в заведение за обществено хранене, основно/средно обр., компютърни умения
1 стругар – валов струг, спедно техническо обр.
1 майстор на закуски, без изискване за обр., опит
2 общи работници в кланица, без изискване за обр.
1 лаборант, средно обр. – ветеринарна медицина
2 шофьори на автобус, кат.Д, средно обр., 5 години опит
2 монтажници – заварки от челна пластмаса, средно обр., 5 години опит
1 оператор на машини с ЦПУ – производство на камини, средно техническо обр., опит
2 механици по поддръжка, 2 настройчици на металорежещи машини с ЦПУ, средно техническо обр., опит
1 инжерен конструктор, 1 началник на смяна, висше техническо обр., опит
1 общ работник – външно ВиК, основно обр., опит
2 кофражисти, основно обр., опит
1 машинист на пътно-строителни машини, средно обр., курс за проф.квалификация, правоспособност, 5 години стаж
2 готвачи – столово хранене, средно професионално обр., опит
2 бармани сервитьори, средно обр.
9 готвачи, средно обр., опит
10 сервитьори, средно обр., може и без опит
2 шофьори международни превози, кат.С/С+Е, средно обр., 2 години опит 
2 шлосери матричари, средно техническо обр., опит
1 електромонтьор, средно обр.
7 работници на плетачна машина – чорапно производство, основно/средно обр.
1 крояч, средно обр.
7 опаковачи на чорапни изделия, основно/средно обр.
20 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно обр., опитът е предимство
19 гладачи – шевно производство, средно/основно обр., опит
4 опаковачи в шевно производство, основно/средно обр.
64 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

Дирекция „Бюро по труда”-Русе съобщава, че се променя датата на провеждане на Общата трудова борса. Борсата ще се проведе вместо на 21 април на 12 април 2016 г. (вторник) от 10.00 часа във Военния клуб, Русе, на ул.„Одрин” №4.

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За обучение по време на работа

1 шлосер, основно/средно обр.
1 обслужващ работник промишлено производство, основно обр.
2 машинни оператори, производство на пластмасови изделия, основно обр.
1 помощник-готвач, основно обр.
2 работници, поддръжка на сгради, основно обр.
1 сервитьор, основно/средно обр.
1 шивач/ка на мъжко/дамско облекло, основно обр.
1 счетоводител, средно обр.
2 бармани, основно обр.
4 шивачи/ки на мъжко/дамско облекло, основно обр.

Други СРМ към деня

1 учител по общообразователен предмет /физическо възпитание, биология/, висше обр. /за гр.Две могили/
1 счетоводител, висше икономическо обр. /за с.Горно Абланово/
1 автомонтьор, средно обр. - механик, автомонтьор /за гр.Две могили/ 
2 дърводелци монтажници, средно специално обр. /за гр.Бяла/
1 дърводелец гатерист, средно специално обр. /за гр.Бяла/
1 медицинска сестра, висше обр. по специалността /за гр.Бяла/
1 огняр, основно/средно обр., квалификация /за гр.Две могили/
1 работник, спомагателни шивашки дейности, средно обр. /за гр.Бяла /
1 счетоводител, висше иконом.обр. /за гр.Две могили/
1 икономист, висше икономическо обр. /за гр.Две могили/
1 сервитьор, без изискване за обр. /за гр.Бяла/
14 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за обр. /за гр.Бяла/
1 възпитател I-IV клас, висше обр. /за с.Новград/
1 машинен оператор, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

1 медицинска сестра в детска градина, висше обр. по специалността 

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.