Концесия за строителството на Плувен комплекс в Парка на мястото на басейн „Норд“ обяви общината. Това е вторият опит за провеждане на процедурата, след като при предходната единственият кандидат не внесе гаранция за участие и се наложи тя да бъде прекратена. Миналия месец Общинският съвет реши отново да се обяви концесия за 30 години на „Норд“, като този път условията за процедурата бяха променени и съобразени с нормите и стандартите за басейните за плуване. 
Предвидено е да се изградят голям покрит универсален и малък плувен басейн, басейн-къпалня със свободна форма, обслужваща сграда, плажна зона с площ не по-малка от 2500 кв.м, спортни и детски площадки, при които ще има 60% озеленяване. 
Документи за участие ще се приемат до 10 юни, като кандидатът трябва да преведе по сметката на oбщината 1000 лева за документация. От участниците се изисква и гаранция за участие в размер на 30 000 лв. Срокът за получаване на офертите е 13 юни, а на 16 юни специална комисия ще ги отвори и разгледа.